Actueel | Schriftelijke vragen

Argos mobiel?

Naar aanleiding van de brief van het college inzake de al dan niet voortzetting van het inzetten van de Argos mobiel, stelt het AOV de volgende vragen:

  • Is het college het met het AOV eens dat ouderen en minder mobiele Schiedammers gebruik moeten kunnen maken van “financieel bereikbaar” vervangend openbaar  vervoer?
  • Is het college het met het AOV eens dat de Argos Mobiel in Schiedam voorziet in een behoefte, en daarbij ook nog voor iedereen betaalbaar is?
  • Is het college het met het AOV eens dat het eenzijdige opzeggen van Vlaardingen ouderen en minder mobiele Schiedammers zal duperen nu het ondersteunend financieel gedeelte gaat ontbreken?
  • Wat gaat het college er aan doen om te voorkomen dat de Argos Mobiel verdwijnt als aanvullend vervoer voor mensen die minder goed ter been zijn ?
  • Wat gaat het de gemeente Schiedam extra kosten om de Argos Mobiel in stand te kunnen houden voor de Schiedammers die daar nu gebruik van maken?
  • De regiotaxi is te duur, wordt door het college ook met deze instantie een gesprek aan gegaan en waarom wel/niet?
  • Kan de gemeente Schiedam met hulp van Stroom opwaarts deze voorziening voor oudere en minder mobiele Schiedammers voortzetten?

Het AOV verwacht van het College een adequate, zorgvuldige maar vooral snelle aanpak van deze situatie, de Argos Mobiel is nuttig, voldoet aan veel behoeften van vervangend OV binnen ons leefgebied en mag niet uit het Schiedamse straatbeeld verdwijnen

Catelijne de Groot

Fractievoorzitter AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This