Actueel | Campagne

Het slotdebat – StemVanSchiedam

Wonen

Van D66, AOV en PS valt op dat de laatste partij zich heel erg richt op duurzaamheid. Als het gaat om woningen zegt de partij dat oude slechte woningen klimaatbestendig gemaakt moeten worden. En voor mensen die dat niet kunnen betalen moet je bestaande woningen renoveren. We hebben groen en ruimte nodig in Schiedam. De Rotterdamwet is een deel van de oplossing, maar het lost niet alles op.

AOV benadrukt dat zij wil dat Schiedammers hier moet blijven en niet buiten Schiedam gaan wonen. We moeten meer levensbestendige woningen maken waardoor mensen langer in hun huis kunnen blijven wonen. AOV is voor de Rotterdamwet.

D66 zegt dat we een overschot aan slechte sociale huurwoningen hebben, dat moet minder want daar komen de verkeerde mensen op af. En er moeten betere sociale huurwoningen voor terugkomen. PvdA breekt in en vindt dat sociale huurwoningen nu worden weggezet als probleemgevallen. SLV vindt dat er meer aanbod voor jongeren moet komen. De CU vindt dat Schiedam de problemen aan het oplossen is die in Rotterdam zijn ontstaan. We moeten naar evenwicht zoeken en ons op studenten richten. Alle partijen behalve AOV vinden dat woningbouw op Thurlede mogelijk moet zijn.

AOV heeft gepleit tot behoud van de groene Long en het Beatrixpark.

D66, LOS en de VVD willen erfpacht het liefst afschaffen. De andere partijen vinden dat je het aan de bewoner moet overlaten. De PS vindt het voor bedrijventerreinen een prima oplossing, dan kun je makkelijker herkavelen.

Veiligheid

Alleen Denk vindt dat de veiligheid in het geding is als er een bordeel wordt geopend in Schiedam. Groenlinks, het CDA, D66, PvdA en de SP vinden dat legaliseren juist veiligheid in de hand werkt. De OP wil legaliseren maar dan alleen als het écht legaal is. Over de straatverlichting doen de meeste partijen toch wat vaag. Het moet duurzaam blijven maar het belangrijkste is dat iedereen zich veilig voelt. Schiedam zit dus voorlopig nog even in het donker. Maar gelukkig kent Schiedam geen ‘no-go’ gebieden dus dat scheelt weer als je door de slecht verlichte straten struint. En misschien kom je dan ’s avonds nog wel een medewerker van Toezicht en Handhaving tegen, mits de werktijden worden verruimd. Of je je daarmee veilig kan voelen is de vraag want als ze alleen mensen kunnen waarschuwen schieten we daar volgens Denk niks mee op. Groenlinks zegt dat een handhaver geen alternatief mag zijn voor een politieagent.

En volgens het AOV ligt het aan de communicatie tussen de verschillende handhavingsorganisaties. Als de politie, buurtpreventie, toezicht- en handhavers nou eens beter gingen communiceren met elkaar komt het met de veiligheid ook wel goed.

De SP wil meer wijkagenten in de wijk.

Share This