Actueel | Schriftelijke vragen

Schriftelijke vragen grondgebruik Bijdorp

Schiedam, 20 december 2018

Schriftelijke vragen conform het reglement van orde van de gemeenteraad Schiedam

Grondgebruik Bijdorp

De fractie van het AOV is door bewoners in de wijk Bijdorp aangesproken over het grondgebruik van gemeentegrond door bewoners. Het AOV weet dat in de wijk de Windas grond aan bewoners
is verkocht en verhuurd, in Bijdorp lijkt de gemeente juist meer in de handhavende sfeer op te treden. Nadat de handhaving is aangekondigd, naar onze informatie bij slechts een deel van de bewoners, hee de gemeente de handhaving opgeschort tot er een volledig onderzoek is gedaan naar grondgebruik in het gehele gebied. De fractie van het AOV wil graag antwoorden van het college waarbij eenduidigheid van beleid voorop staat.

  1. Waarom is in juli 2018 een brief geschreven naar de bewoners van de Schietbaanstraat over het onrechtmatig in gebruik nemen van gemeentegrond terwijl nog niet het gehele onderzoek naar het grondgebruik in Bijdorp is afgerond?

  2. Wanneer is het gehele onderzoek naar het grondgebruik in Bijdorp afronden en is het niet beter om dan te beslissen wat te doen met het snippergroen in deze wijk?

  3. Waarom moest gebruik van de grond binnen 8 weken beëindigd zijn terwijl en nu 24 weken later er nog steeds niks met de betreffende grond is gedaan. Er is ook nog steeds geen onderhoud geweest aan de strook achter de Schietbaanstraat?

  4. Waarom de strook naast een woning wel en die achter de woning niet aan de bewoners laten, wat is de meerwaarde om de gemeentegrond achter de schietbaan straat terug naar eigendom van de gemeente te brengen?

  5. Het college hee via opeenvolgende brieven, meerdere signalen verspreid. Eerst een aankondiging van handhaving, vervolgens opschorten hiervan. Deze wisselende opstelling zorgt voor extra zorgen bij de bewoners. Kan het college uitleg geven over deze stappen?

Indien er goede afspraken met bewoners kunnen worden gemaakt, is het mogelijk om snippergroen in het beheer bij bewoners te geven. Dit zal ook schelen in het onderhoud dat de gemeente aan haar areaal moet uitvoeren en betekent dat de gemeente huurinkomsten ontvangt van de betreffende bewoners. In plaats van dat grond geld kost, levert deze geld op.

  1. In de werkwijze groen is de regelgeving vastgesteld, is deze overal in de stad toegepast, of zijn er uitzonderingen?

  2. Kunt u aangeven hoeveel de areaalkosten voor onderhoud zijn op dit specifieke gebied; gericht op de grond achter de panden van de Zuidzijde van de Schietbaanstraat?

  3. Kunt u aangeven wat de jaarlijkse inkomsten zijn van de totale ingebruikname van grond door inwoners van onze stad?

  4. In andere delen van de stad is de gemeentegrond aan zittende bewoners verkocht. Op basis waarvan wordt een keuze gemaakt voor verkoop in plaats van verhuur?

Namens de AOV fractie, Karin de Vries

31 december 2018

Door: Karin de Vries

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This