Actueel | Media

Zorgen om snippergroen Schiedam-Bijdorp

De fractie van het AOV is door inwoners van de wijk Schiedam-Bijdorp aangesproken over het gebruik van gemeentegrond door bewoners. Het AOV weet dat in de wijk de Windas grond aan bewoners is verkocht en verhuurd, in Bijdorp lijkt de gemeente juist meer in de handhavende sfeer op te treden. Het AOV heeft begrepen dat de gemeente de handhaving heeft opgeschort tot er een volledig onderzoek is gedaan naar grondgebruik in het hele gebied.

Wat het AOV betreft is het mogelijk om snippergroen in het beheer bij bewoners te geven, indien er goede afspraken met bewoners kunnen worden gemaakt. Dit zal volgens de partij ook schelen in het onderhoud dat de gemeente aan haar areaal moet uitvoeren en betekent dat de gemeente huurinkomsten ontvangt van de betreffende bewoners. In plaats van dat grond geld kost, levert deze geld op.

De fractie van het AOV komt met schriftelijke vragen over het snippergroen en wil graag antwoorden van het college waarbij eenduidigheid van beleid voorop staat.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This