Actueel | Fractie

AOV vraagt aandacht voor toegankelijkheid afvalcontainers

Binnenkort gaat de laagbouw in Schiedam overal omgekeerd inzamelen van afval.

De deksels van de grijze GFE bakken zullen van oranje clips voorzien gaan worden en voortaan bestemd zijn voor plastic verpakkingsafval, metaal en drankenkartons (PMD). Met het overige restafval moeten de schiedammers naar de rest afvalcontainers.

Voor mensen met een beperking en rolstoelgebruikers is de toegankelijkheid van de rest afvalcontainers hierbij een heel belangrijk thema. Onze Cees Kroone nam de proef op de som en kwam tot de zorgwekkende conclusie, dat ongeveer 60% van de containers lastig of helemaal niet bereikbaar zijn voor deze groep. Hoge randen, stoepen, opsluitbanden, opstapjes, hele slechte bestrating of zelfs verkeerde plaatsing, zodat het zelfs met een rollator moeilijk is om bij de container te komen.

Tevens komen blinden en slechtzienden veel hindernissen tegen op hun weg.

Afvalcontainers dienen bereikbaar en bruikbaar te zijn voor iedereen. Extra aandacht is nodig voor de route naar de container en de manoeuvreerruimte voor de container. Bedenk dat een rollatorgebruiker de vuilniszak los op de rollator moet transporteren. Bij elke drempel en elke oprit is het risico dat de vuilniszak van de rollator valt. 

Kortom, er zou heel veel op en rondom de boven- en ondergrondse afvalcontainer moeten worden vernieuwd om drempels weg te nemen voor mensen met een beperking , willen wij iedereen gelijke toegang bieden tot onze Schiedamse afvalplaatsen.

13maart2019

Foto’s: Cees Kroone

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This