Actueel | Motie

AOV steunt overbodige motie “vrijstelling sollicitatieplicht 60+” niet

Waarom AOV overbodige motie “vrijstelling sollicitatieplicht 60+ “niet mee indient?

Het AOV belooft geen dingen waarvan we weten dat die niet mogelijk zijn. De gemeente staat in sommige gevallen niet boven de wet. Daarnaast gaat de gemeente al creatief om met sollicitatieplicht daar waar het wel mag. Het overgrote deel van 60 plussers heeft al geen sollicitatieplicht. Ook 40 of 50 plussers die moeite hebben om een baan te vinden worden eerst geholpen voordat ze eventueel wel of niet verplicht moeten solliciteren. 

Het AOV zet 60 plussers niet verplicht aan de kant. Wij zien in hen geen slachtoffers zoals sommige raadsleden beweren integendeel er zit zoveel potentie bij de senioren dat zij het recht hebben om de maatschappij te verrijken met al hun kennis en ervaring. 

Kortom een motie die senioren uitsluit zal het AOV zeker niet steunen!

Karin de Vries

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This