Actueel | Media

Twijfels over geld voor onderzoek naar gasloze wijk in Schiedam

De benodigde 305.000 euro die nodig is voor nader onderzoek naar het gasloos maken van de Schiedamse wijk Groenoord, zorgt voor verdeeldheid in de raad aangezien er nog geen concreet plan op tafel ligt.

We hebben nog 200 jaar voldoende fossiele brandstof om een keuze te maken voor de juiste oplossing. Dus waarom zoveel haast? Gebruik geld liever voor onderzoek en ontwikkel energietechnieken, die werkelijk duurzaam zijn. – Fractie AOV, K. de Vries.

,,Zonder plan geen poen”, zei Arie Villerius van Lokaal Onafhankelijk Schiedam.Hij kreeg bijval van andere partijen. ,,Waarom wachten we niet tot mei, als nu nog niet duidelijk is of het voornemen haalbaar is”, vulde Karin de Vries (AOV) aan.

Toch is die 305.000 euro noodzakelijk, zo betoogde wethouder Jeroen Ooijevaar gisteravond meermaals. ,,We vragen dit budget om feitelijke kennis te kunnen vergaren. De poen waar u over spreekt, is nodig om een goede businesscase neer te zetten zodat we er ons in mei over kunnen buigen en een go of een no go kunnen geven.”

De gemeente Schiedam, woningcorporatie Woonplus, provincie Zuid-Holland, Eneco en Stedin ondertekenden in 2017 een intentieverklaring waarin afspraken zijn gemaakt om de wijken Groenoord en Nieuwland als eerste Schiedamse buurten van het gas af te krijgen. Groenoord heeft de primeur. Uiterlijk in 2030 zou het gebruik van aardgas hier tot het verleden moeten behoren. Nieuwland moet dan vijf jaar later volgen.

Onderzoek

Uit de eerste onderzoeken die zijn verricht, concludeert het stadsbestuur dat een warmtenet een duurzame en betaalbare warmtevoorziening kan zijn. Hierover vinden nu ook gesprekken plaats in de wijk. Die gesprekken worden de komende weken gecontinueerd. Het college wil graag draagvlak creëren voor het plan. Ooijevaar: ,,Wij willen dit niet als gemeente doen, maar samen met de stad.”

Het is de bedoeling dat er eind dit jaar een definitief besluit wordt genomen over de manier waarop Groenoord van het gas afgaat. Maar eerst moet de raad volgende week bepalen of er nu 305.000 euro wordt vrijgegeven.

Wij willen dit niet als gemeente doen, maar samen met de stad – Wethouder Jeroen Ooijevaar

Daarnaast speelt ook nog de discussie rondom Dominial, de staalharderij die onlangs een vergunning kreeg voor uitbreiding en twee keer zo veel gas gaat verbruiken. ,,Het college heeft die aanvraag getoetst aan landelijke wet- en regelgeving, maar het staat haaks op onze duurzame ambities. We willen juist van het gas af. Maar wij staan als stad dus buitenspel”, sprak Shanna Govers van GroenLinks. De raad deelt die mening en gaat later over dit specifieke geval in debat.

Bron: AD.nl
Foto: © ANP

07maart2019

Bron: AD.nl