Actueel | Schriftelijke vragen

Vuurwerk – Reactie AOV op brief burgemeester jaarwisseling 2018 – 2019

Het AOV heeft dit onderwerp op de agenda gezet, omdat wij van mening zijn dat de veiligheid van burgers en hulpverleners is afgenomen, vernielingen en schade aan gemeentelijke eigendommen zijn toegenomen en wij graag in een vroeg stadium in gesprek willen met de overige commissieleden en de portefeuillehouder om overlast in de toekomst te beperken.

Laat ik beginnen te zeggen, dat het AOV niet bij voorbaat tegenstander is van het afsteken van consumentenvuurwerk. Oudejaarsavond is als gevolg van vooral zwaar en illegaal vuurwerk één van de grootste risico-evenementen van Schiedam geworden.

Wat voor iedereen feestelijk zou moeten zijn, is voor hulpverleners en een deel van onze burgers een avond en nacht om tegenop te zien met allerlei ongewenste calamiteiten.

In de brief van de burgemeester wordt gesuggereerd, dat de jaarwisseling relatief rustig is verlopen, maar:

 • Er is een zorgelijke toename van provocatie van hulpverleners
 • Jongeren die gooien met zwaar vuurwerk naar hulpverleners, burgers en kinderen
 • Een fors hoger schadebedrag aan gemeentelijke eigendommen nl. €60.0000,–
 • Allerlei branden, met bij onze buren in Vlaardingen een grote woningbrand onder zonnepanelen, waardoor Schiedam tijdelijk minder bluscapaciteit had.

Er is een duidelijke trend waarneembaar om op een andere wijze vorm te geven aan Oud en Nieuw. Tevens ervaren wij steeds minder maatschappelijk draagvlak voor zwaar knalvuurwerk en vuurpijlen.

Wij willen de burgemeester vragen, samen met de burgemeesters uit de regio een vuist te maken tegen zwaar en illegaal vuurwerk en de mogelijkheden te onderzoeken of vuurwerk beperkende maatregelen vanuit de overheid een optie zijn.

Door partners te mobiliseren en aan te sluiten bij het Rotterdamse beleid, hoopt het AOV te komen tot een Oud en Nieuw waarbij de negatieve gevolgen van het afsteken van vuurwerk zoveel mogelijk teruggedrongen kunnen worden.

Als antwoord op onze speech heeft de burgemeester gezegd:

 • Het schadebedrag is helaas niet positief.
 • De veiligheid in Schiedam is niet afgenomen, maar de tolerantie van schiedammers naar hulpverleningsdiensten is afgenomen.
 • Er zijn 7 aanhoudingen verricht.
 • De basiscapaciteit van de brandweer moet gegarandeerd worden.
 • Knalvuurwerk verbieden, maar siervuurwerk voor consumenten behouden.
 • Naar Rotterdams beleid, middels een openbare orde maatregel vuurwerk uitsluitend nog afsteken op sommige plaatsen. (een omgekeerde maatregel van vuurwerkvrije zones)
 • Evaluatie en komende jaarwisseling worden later dit jaar behandeld in de gemeenteraad.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This