Actueel | Schriftelijke vragen

Meer overlast van ratten door niet ophogen van plantenvakken door Woonplus

Onlangs is in groenoord oost een wijkschouw gehouden. Via Leon Verzijden kregen de bewoners waaronder ook Miranda van het AOV informatie over het ophogen van de straten. Helaas schijnt Woonplus de plantenvakken niet te willen ophogen. Hierdoor ontstaat een verschil tussen de openbare weg en de plantenvakken.

Ratten krijgen hierdoor vrijspel en dat is in het kader van de volksgezondheid onaanvaardbaar. Aan Woonplus hebben wij de vraag gesteld  of Woonplus bereid is als nog de ophoging van de plantenvakken voor hun rekening te nemen.

Tot op heden heeft Woonplus niet gereageerd op onze vraag.

23april2019

Bron: AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This