Motie Gondelvaart bij Brandersfeesten

Motie Gondelvaart bij Brandersfeesten

INGETROKKEN De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019 Constaterende dat: De Brandersfeesten de grootste festiviteiten van het jaar zijn voor Schiedam.De Gondelvaart altijd een populair onder van deze feesten was. Overwegende dat: Veel...