Actueel | Media

Persbericht Afval Apart Punten (AAPen)

PERS BERICHT

AOV biedt dinsdagavond 1-10-2019 haar onderzoeksresultaten aan het college, aan de verantwoordelijke wethouders, over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van de Afval Apart Punten ( AAPen) in de openbare ruimte.

AOV heeft onderzoek gedaan naar de problemen betreffende Afval en Toegankelijkheid en presenteert dinsdag haar rapport aan het college.

Het college heeft als uitgangspunt dat iedereen gebruik moet kunnen maken van de Afval Apart Punten, en dat deze in de wijk zo gesitueerd zijn dat iedereen, die een pasje daarvoor heeft, deze optimaal kan bereiken en gebruiken.
Het tegendeel is waar.
Het onderzoek van het AOV maakt zichtbaar in de onderzochte wijken dat er veel “drempels” en gevaarlijke situaties zijn en dat de AAPen voor velen juist heel slecht bereikbaar en toegankelijk zijn.
Daar moet wat aan gedaan worden.
Omdat in de wat oudere wijken van Schiedam onder de A20 de meeste problemen werden gesignaleerd zijn deze door het AOV onderzocht.
Van de grootste probleemsituaties in de wijken Oost, Centrum, Zuid, West en Nieuwland zijn foto’s gemaakt, en deze zijn zichtbaar gemaakt in een fotorapportage met aanbevelingen per wijk.

Het AOV hoopt dat het college deze rapportage aangrijpt om snel verbeteringen door te voeren en verzoekt het college deze ook periodiek te gaan evalueren.

Cock de Jong
Cees Kroone
Catelijne de Groot

01oktober2019

Bron: AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This