Actueel | Media

Het AOV blijft aandacht vragen voor eenduidige en bereikbare huurdersondersteuning

SCHIEDAM- De Stichting Huurdersbelangenorganisatie Woonplus (HOW) is verre van onafhankelijk, erkent wethouder Fahid Minhas (VVD) min of meer schoorvoetend aan raadslid Karin de Vries van het AOV. Eerder dit jaar is de HOW nog neergezet als dé belangenbehartiger van de huurders bij de Schiedamse woningcorporatie Woonplus, maar bij het AOV weet men beter. De wethouder belooft beterschap, mogelijk begin volgend jaar, maar helemaal zeker is dat nog niet.

De Vries: ‘Het HOW is heel 2019 vertegenwoordigd door een medewerker van Woonplus. Wat heeft dat voor invloed op de prestatieafspraken met Woonplus? Heeft HOW (lees Woonplus) dit jaar afspraken gemaakt met Woonplus?’

Minhas : “Het is inderdaad zo dat een medewerker van Woonplus het afgelopen jaar actief bezig is geweest om ondersteuning te verlenen aan een belangrijke groep, de bestuursleden van het HOW. Dat zijn overigens ook allemaal mensen die overdag aan het werk zijn. Dus vandaar die ondersteuning. En we hebben met Woonplus afgesproken, en Woonplus heeft ons dat ook bevestigd, dat per 1 januari 2020, het HOW kan genieten van een vast ondersteuner.

De Vries (AOV): “Betekent dat ook dat op dat moment dan die medewerker van Woonplus zich terugtrekt van HOW, zodat ze echt zelfstandig kunnen opereren?” Minhas: “Ik weet niet of dat al per 1 januari zo is, maar uitgangspunt is zeker dat per 1 januari 2020 het zo zal zijn dat de ondersteuner van Woonplus , die het HOW ondersteunt niet meer actief de ondersteuning zal leveren.”

Ondertussen krijgt het AOV te horen dat het HOW in alle gesprekken over de prestatieafspraken alleen is vertegenwoordigd door leden van het bestuur van het HOW. Het proces rond de prestatieafspraken van 2020 loopt volgens planning; naar verwachting zullen deze, volgens de wettelijke norm, in december worden vastgesteld.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This