Actueel | Media

Raad komt met zes moties tijdens begrotingsdebat

Het AOV heeft onder andere zich ingezet voor de kindpas en die gaat er dus komen. Ook de anti discriminatie motie is mede door ons ingebracht wegens ouderen discriminatie.

SCHIEDAM – Schiedam werk maken van flexwoningen in de stad, gaat zijn inzet tegen racisme en discriminatie op de arbeids- en woningmarkt intensiveren, gaat samen met de eigenaren kijken of en hoe de flats rond Plein 40-45 aantrekkelijker kunnen worden gemaakt met gevelbeschilderingen of andere verfraaiingen en gaat op de mogelijkheden van één kinderpas voor Schiedammers in armoede onderzoeken.

Dat is het resultaat van de aangenomen moties vanavond in de Schiedamse gemeenteraad, ingediend bij de begrotingsbehandeling. Ook wordt gekeken naar het benoemen van een vertrouwenspersoon voor vrijwilligersorganisaties. Schiedam zal verder bij (sport)evenementen en festivals op termijn alleen nog maar gebruik van duurzame energie toestaan, dus dieselaggregaten niet langer tolereren.

Andere moties, zoals het verplicht stellen van een woonplicht om starters op de woningmarkt een kans te geven in Schiedam, een verruiming van de toeristenbelasting tot ook de arbeidsmigranten die overnachten in de stad en een Schiedamse lobby voor flexibel gebruik van het ‘studentenreisproduct’ haalden het niet.

De amendementen waarmee PvdA, SP en Ouderenpartij het bedrag van 175.000 euro voor Nieuwe Energie voor Groenoord voor 2020 op wilden souperen voor de aanpak van woonoverlast (Ouderenpartij) of armoedebestrijding (SP en PvdA) haalden het evenmin.

De begroting werd wel aangenomen. De Ouderenpartij was de enige die tegen de begroting stemde. Voor de fiscale verordeningen voor 2020 kreeg het college wel de steun van de voltallige raad.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This