Actueel | Gemeenteraad

Speech eerste en tweede termijn begroting 2020 gemeente Schiedam

Eerste termijn

Voorzitter,
Het AOV kijkt naar een begrotingsproces waarin de raad wat meer tijd heeft gekregen als in het verleden.  Tijdens de raadscommissie veel informatie uitgewisseld maar het codewoord Angela was wel het hoogtepunt.

Bij het AOV kennen wij ook een codewoord namelijk Bert en Birgit.

Ter herinnering aan de 2 koeien koppen die in 2010 te grazen zijn genomen en verwijderd werden van de koemarkt.

De begroting is een moment om vooruit te blikken, we zien investeringen, toevoegingen van prioriteiten en behoud van eigen keuzes zonder zware bezuinigingen. Maar het AOV kijkt ook vooruit naar discussies die de komende tijd gaan spelen. 

We kijken reikhalzend uit naar de discussie over de afvalinzameling voor de hoogbouw, het rapport over Stroomopwaarts en de aanbevelingen hierbij, de evaluatie van de Wijkondersteuningsteams en de samenwerking op het gebied van Jeugdzorg in MVS verband. Voor de afvalinzameling bij de hoogbouw zullen we met name kijken naar de toegankelijkheid. Zaken die blijvend onze aandacht hebben zijn uiteraard: het creëren van meer huisvesting voor ouderen die zorg nodig hebben, het inzetten van middelen tegen eenzaamheid, het verbeteren van bereikbaarheid  van voorzieningen voor kwetsbare groepen en ouderen en het waarborgen van de veiligheid in schiedam.

De aandacht van het AOV gaat ook uit naar de kwetsbare jongeren en biedt daarom de motie Kinderpas aan.

Bij de wijkondersteuningsteams zien wij grote werkdruk en  horen wij van bewoners dat de kennis van de medewerkers soms te wensen overlaat. Van de medewerkers begrijpen wij dat ze in sommige gevallen wel wat meer opleiding willen.

Een wist-je-datje is geen opleiding, een flyer geen kennis. Als de WOTs het loket moeten zijn voor alle mogelijke vragen , dan zijn er nog stappen te zetten. Wij verwachten na de evaluatie op dat gebied aanbevelingen. 

Het AOV dient een motie in over de oproep van de ombudsman voor 1 loket. Die oproep gaat ons aan het hart, AOV pleitte al vaker voor betere loketten waar de Schiedammer terecht kan, bijvoorbeeld op het gebied van bewoners- en huurdersondersteuning.

Het rapport over Stroomopwaarts wachten we af, we verwachten daar ook een gesprek met de raad over de wijze waarop we beleid maken op deze onderdelen van het Sociaal Domein, laat je dat bij een gemeenschappelijke regeling die is als slager die zijn eigen vlees keurt? We voorzien aanbevelingen op dat vlak vanuit de rapportage. De discussie over schulden en armoede is een schoolvoorbeeld van de wens om meer sturing op het beleid vanuit de raad.

We zijn benieuwd naar de uitwerking van de AOV-motie over fijnmazige bereikbaarheid die bij de Zomernota unaniem is aangenomen. Zeker nu bus 126 ook is weggevallen en het voor bewoners in West nog lastiger is om in de avonduren en weekenden zonder auto zich te verplaatsen. Terwijl we juist op het gebied van mobiliteit onder andere West hebben uitgekozen om auto’s te laten staan. Ik nodig het college uit voor een rollatorrace van Station Nieuwland naar de Beukenhof, kijken wie er als eerste de finish haalt. Met mijn knie verwacht ik dat ik in het peloton achterblijf maar gelukkig niet in Beukenhof)

Het AOV zelf wil na een onderzoek naar toegankelijkheid van containers het komende jaar meer aandacht besteden aan de verdeling van de wijkbudgetten en subsidieregister en wat voor regelgeving hieraan verbonden is. Daar komen we bij u op terug.

Voorzitter,

We blijven als fractie goed op de financiële huishouding van de stad letten. De onzekerheden voor de komende jaren zijn aanwezig en dat heeft het college ook in beeld. 

Concluderend, een begroting waar we redelijk tevreden over kunnen zijn. Binnen de beperkte mogelijkheden van de financiën duidelijke keuzes en voortzetting van goed beleid.

Tweede termijn

Begrijpen wij het nou goed:
Het WOT gaat geëvalueerd worden waarna er ook een klant tevredenheid onderzoek wordt gedaan.

Na aanleiding hiervan zou gekeken kunnen worden of het loket bij het WOT terecht kan komen of dat het  bij het KCC terecht moet komen.
Kan de wethouder toezeggen dat we dat later in de raad kunnen bespreken.

Reactie wethouder: dat kan ik toezeggen. Als reactie hierop heeft het AOV de motie ingetrokken.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This