Actueel | Fractie

AOV speech Eneco

Voorzitter

Het is enige tijd duister gebleven over de gang van zaken betreffende eneco.
Maar uiteindelijk ging het licht aan het einde van de tunnel schijnen.

Het AOV besefte dat voordat het licht weer uit zou gaan wij aan de bel moesten trekken en flink gas moesten geven (voor het zelfde geld zijn wij gasloos)
om in het belang van Schiedam mee te kunnen denken over de verdeling van 42 miljoen die beschikbaar komt uit de overname door diamond Chubu Europe B.V. en Mitsubishi.

Een relatief groot bedrag maar voordat je het weet is GROOT opeens verdwenen.

In overweging nemende dat;

Een wel doordacht besluit genomen diende te worden, dus geen pretpakket
Rekening gehouden moest worden met de uitdagingen die Schiedam te wachten staat
De gelden doelmatig, spaarzaam en zorgvuldig ingezet diende te worden
De schiedammers profijt moesten hebben van de opbrengsten.

Werd er door een aantal partijen waaronder het AOV op basis van vertrouwen en respect voor elkaars opvattingen stevig onderhandeld.
De motie Eneco is derhalve in goede samenwerking tot stand gekomen en altijd heeft het belang van Schiedam boven het partijbelang gestaan.

Dankzij stevige onderhandelingen heeft het AOV toch een aantal zaken weten te realiseren.

Denk hierbij aan woonvormen voor ouderen en mindervaliden, het versterken van de financiële positie van schiedam en het aantrekkelijk maken van de entree door het aanpakken van het stadserf complex inclusief het theater

Maar ook op overige onderdelen van de motie kan het AOV zich herkennen.

Een prachtig resultaat.

5Februari2020

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This