Actueel | Fractie

Waarom het niet waarschijnlijk is dat er een 3e islamitische basisschool wordt gevestigd in Schiedam.

Karin de Vries AOV Schiedam

Op 21 April is het integraal huisvestingsplan (IHP) Schiedamse scholen besproken in de raadsvergadering. Dit plan is ondertekend door alle schoolbesturen. Tijdens deze raadsvergadering vroeg D.A. Ergin, Fractievoorzitter van Denk naar de mogelijkheid voor een 3e islamitische basisschool.

Uit het IHP blijkt dat minder dan de helft van de leerlingen die in Schiedam op een islamitisch basisschool zitten ook echt uit Schiedam komen. De andere helft komt uit Rotterdam, Vlaardingen en andere omliggende gemeenten.

Er is een nieuwe wet in de maak waardoor gemeenten minder inspraak krijgen over de scholen die zich willen vestigen in een gemeente. Ik zou mij zomaar kunnen voorstellen dat de provincie eerder toestemming geeft voor een islamitische basisschool om zich te vestigen in Rotterdam en/of Vlaardingen omdat daar meer vraag zal zijn. Voor kinderen in de basis schoolleeftijd is het namelijk veel fijner als je in je eigen gemeente naar school kan gaan.

Daarnaast voldoet Schiedam aan het noodzakelijke aantal basisscholen.

Karin de Vries

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This