Schriftelijke vragen Stroomopwaarts

Schriftelijke vragen Stroomopwaarts

Bij de behandeling van het rapport Berenschot in de raadscommissie d.d. 4 maart en de gemeenteraad d.d. 10 maart is gesproken over een strategische visie van Stroomopwaarts over de bedrijfsvoering. Daarbij heeft portefeuillehouder Bregman toegezegd, dat de raad in...