Actueel | Media

AOV blij met komst Ringlijn

AOV Partij - AOV Schiedam

PERSBERICHT

In het vervoerplan voor 2021 van de RET is opgenomen dat de buslijnen 51 en 53 aan elkaar worden gekoppeld tot een ringlijn. Om Schiedam beter bereikbaar te maken voor onze inwoners is dit een stap in de goede richting. Het AOV spant zich al een tijd in voor de komst van deze lijn.

Afgelopen juli heeft de fractie de motie fijnmazige bereikbaarheid ingediend, die destijds unaniem door de gemeenteraad is aangenomen.
Het AOV spreekt al jaren de wens uit om een ringlijn te ontwikkelen die de bereikbaarheid van belangrijke sociale en maatschappelijke locaties vergroot, die nu niet of onvoldoende bereikbaar zijn met de huidige OV mogelijkheden.

Het AOV is zeer tevreden dat het nu zover is. Aan het eind van dit jaar treedt de nieuwe dienstregeling in werking.
Het AOV wil benadrukken dat ze voor het tot stand komen van de ringlijn constructief heeft samengewerkt met wethouder Ooijevaar (GL/PS): “We zijn hierin samen opgetrokken en de wethouder heeft goed zijn best gedaan om dit voor elkaar te krijgen.’’

Het AOV gaat zich nu richten op de bereikbaarheid van de Beukenhof, die helaas niet op route van de ringlijn ligt. “Het is belangrijk voor met name ouderen dat de Beukenhof ook een OV-halte krijgt.”
Als aanvulling op de ringlijn, blijft het AOV zich inzetten voor meer lokale alternatieven met vaste routes, vaste tijden en betaalbare vervoersarrangementen, zodat alle schiedammers hiervan gebruik kunnen maken.

29Mei2020

Bron: AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This