Actueel | Fractie

Raadvoorstel totaalverbod op consumentenvuurwerk

Waarom eerst beter nadenken ….

In maart is er door o.a. GL (die meestal ook spreken voor PS en fractie van Dijk) en D66 een motie aangenomen voor een totaal verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk categorie F2 en F3. Vorige week gaf D66 al aan pas na het indienen van de motie gesproken te hebben met de ondernemers…beetje vreemde volgorde…

Nu wordt er een amendement ingediend om het totaal verbod uit te stellen om juist nu de ondernemers tegemoet te komen. Op andere momenten maakt het deze politieke partijen namelijk geen bal uit dat bleek wel in maart.

Net als in maart en net als vorige week is het AOV tegen een totaal vuurwerkverbod.

Wij hebben daar geen voortschrijdend inzicht voor nodig zoals andere partijen. Vanaf het begin hebben wij al gewezen op de gevolgen voor de ondernemers en de schiedammers die gewoon een fijne jaarwisseling willen vieren en met familie en vrienden in huiselijke sfeer siervuurwerk willen afsteken rond de klok van twaalf uur.

Het AOV vindt het onacceptabel dat er een totaal vuurwerk verbod wordt in gesteld zonder dat er goed is nagedacht over de financiële consequenties. Er is geen compensatie voor de ondernemers en er is nog geen plan uitgewerkt over hoe de jaarwisselingen dan wel gaan verlopen en wat dat ons gaat kosten.

Wat betreft veiligheid zijn wij ervan overtuigd dat er bij een totaal verbod veel tijd en inzet verloren gaat aan het handhaven op klein vuurwerk en het beheersbaar houden van een eventuele toekomstige vuurwerkshow. Terwijl we zeker in Schiedam tijdens de jaarwisseling alle diensten moeten kunnen inzetten op handhaving op het afsteken van zwaar wel of niet illegaal vuurwerk, bescherming van onze hulpverleners en het onder controle houden van onze minder wel willende burgers. Dit omdat namelijk de verkoop van knal en siervuurwerk nog wel is toegestaan.

Daarom vinden wij het beter om eerst goed na te denken over de gevolgen voordat we nu al gaan instemmen met een totaal verbod op consumentenvuurwerk.

Karin de Vries

14Juli2020

Bron: Fractie AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This