Actueel | Fractie

Motie aansluiting bij Raden in verzet

Christien Bruggeman - de Natte Krat - AOV Schiedam

De fracties van het AOV en het CDA hebben afgelopen zomer aan onze raad gevraagd of we ons aan kunnen sluiten bij het actiecomité van de gemeenteraad Zoetermeer; raden in verzet. We vinden het nodig om een duidelijk signaal af te geven aan het Rijk nu zoveel gemeenten in financieel zwaar weer zitten, omdat het Rijk haar verantwoordelijkheid niet neemt. Er is meer geld nodig om de open einde regelingen, die het Rijk ons heeft opgelegd en waar ze ook nog grotendeels het beleid voor bepalen, te betalen. Ook de Schiedamse raad komt in verzet tegen het Rijksbeleid door deze motie te ondersteunen. Ik herhaal hierbij ook graag de zin die het actiecomité hanteert: we zijn raadslid geworden, omdat we het allerbeste willen voor onze gemeente en niet om de gemeente kapot te bezuinigen!

Christien Bruggeman

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This