Actueel | Fractie

Speech Hoogstraat Schiedam

Foto Hoogstraat door Cees Kroone

Het AOV staat nog steeds achter het volledige plan van de herinrichting Hoogstraat, want wij staan voor een schone, frisse en positieve uitstraling van onze binnenstad.

We hebben destijds ingestemd met een plan voor nieuwe bestrating, betere verlichting, meer groen, veilige stegen, verbetering van de entree van de passage en het museumplein.

Deze collegebrief maakt jammergenoeg melding van allerlei aanpassingen in het oorspronkelijke plan en

het college stoomt vervolgens gewoon verder in wat de wethouder eerder al “10 jaar verstandig collegebeleid noemde met structurele verbeteringen voor de binnenstad”.

Volgens het college moeten wij vooral het grote plaatje blijven zien!

Maar eigenlijk moeten wij met steeds minder tevreden zijn en de tweede versie was al een flinke versobering.

Voorzitter, wij willen graag wat voorbeelden aanhalen, want wat blijft er nu nog over?

  • géén nieuwe stenen
  • hier en daar de boel een beetje recht leggen en ophogen
  • een beetje basis groen
  • géén kunst

Het projectbudget blijkt achteraf te laag en daardoor onmogelijk om het inrichtingsplan uit te voeren.

Is het dan niet gebruikelijk, dat wij als raad een nieuw raadsvoorstel voorgelegd krijgen?

Het AOV is namelijk meer van daden dan van allerlei mooie beloftes.

Als raad hebben wij geld beschikbaar gesteld binnen de financiële kaders die hetzelfde waren als bij de herinrichting van de Lange Haven en ja…..de vierkante meter prijs is voor de Hoogstraat hoger, maar wat de wethouder vergeet te melden is, dat er een exorbitant hoog bedrag is weggelekt aan inrichtingskosten, participatiekosten en aanbestedingskosten.

Bijna 40% van dit budget is opgegegaan aan al deze kosten en dat vindt het AOV onverteerbaar!

  • Was van te voren met 40% interne kosten rekening gehouden?
  • Is de wethouder het met AOV eens dat meer middelen naar het uiteindelijke doel en resultaat  van een project moeten gaan?
  • Hoe gaat de wethouder voorkomen dat dergelijke kostenoverschrijdingen plaatsvinden in de toekomst?
  • Hoe serieus nemen wij allen een participatieproces nog als dit is wat uiteindelijk overblijft?

Het is geld van alle Schiedammers en dat willen wij zorgvuldig uitgeven in deze lastige financiële tijden.

2e termijn:

Het AOV vindt de antwoorden van de wethouder onbevredigend en wij concluderen hiermee, dat meer sturing door de raad nodig is.

Daarom zullen wij volgende week bij de raadsvergadering een motie indienen om in het vervolg als raad beter onze controlerende taak te kunnen uitvoeren bij kostenoverschrijdingen van dit soort bijzondere projecten en bij openbare ruimteprojecten in het algemeen.

Wij zien ook graag een maximering op de interne kosten.

Kosten die bij de Hoogstraat zichtbaar zijn geworden en in het IUPB vaak versleuteld zitten.

Het AOV vindt het jammer, dat het oorspronkelijke plan geen doorgang kan vinden.

Wij zullen helaas met minder tevreden moeten zijn.

Slechts een opfrisbeurt voor de stenen en met name het schrappen van een horecaplein ter hoogte van het Weeshuis vinden wij een flinke aderlating.

De hoogte van de projectkosten hebben hier een belangrijke impact op gehad en dit willen wij niet meer zien gebeuren.

Het college belooft in haar brief te zoeken naar een mogelijkheid om meer grip op de interne kostenontwikkeling te krijgen. De projectkosten moeten beter in de hand gehouden worden  en de controle hierop moeten verbeteren.

Om de raad in het vervolg beter haar controlerende taak uit te laten voeren is er goede informatie nodig over bijvoorbeeld het verloop van openbare ruimte projecten in het algemeen.

Natuurlijk begrijpen wij, dat de complexiteit van projecten steeds verder toeneemt, maar

het AOV voelt een sterke behoefte aan een meer gedegen manier van monitoren en rapporteren over projecten.

Welke projecten lopen er en wanneer krijgen wij een signalering bij significante afwijkingen?

Wij willen graag meer inzicht in de verhouding interne kosten t.o.v. van de totale projectkosten en mogelijk ook regels, hoe om te gaan met interne kosten.

Wij verwachten dan ook een toezegging van de wethouder om zo spoedig mogelijk met een voorstel of een brief aan de raad te komen waarin dit structueel is uitgewerkt,

Anders zal het AOV alsnog een motie overwegen.

Christien Bruggeman

12Oktober2020

Foto: Cees Kroone

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This