Actueel | Gemeenteraad

Speech digitale begrotingsvergadering Schiedam eerste termijn fractievoorzitter AOV

Voorzitter,

Houden wij koers, drijven wij af of gaan wij ten onder?

Niet alleen een tweede corona golf is bijzonder, maar momenteel hebben wij ook te maken met een bijzondere begroting. Namelijk de begroting van 2021 die tot stand is gekomen in deze onzekere periode.

De uitbraak van het coronavirus zorgde ervoor dat het opstellen van de begroting gepaard ging met onduidelijke financiële condities. Toch is het gelukt om een begroting voor te leggen met een gering negatief saldo.

Maar desondanks maakt het AOV zich zorgen over de toekomst van Schiedam mede veroorzaakt door de mogelijke onvoorziene financiële (corona) gevolgen voor de begroting.

Bovendien kunnen achterblijvende toekomstverwachtingen mogelijk de oorzaak worden van een groter wordend gat in de begroting.

En natuurlijk maken wij ons zorgen over Schiedammers die financieel het hoofd niet meer boven water kunnen houden. Gelukkig is Schiedam een stad waar de mensen voor elkaar klaar staan en de vele initiatieven in Coronatijd maken ons trots. Maar tegelijkertijd dreigen ook steeds meer bewonersverenigingen om te vallen doordat zij juist gedragen worden door mensen die nu kwetsbaar zijn voor Corona en thuis blijven en doordat zij de deuren moeten sluiten voor activiteiten. Wij zijn bang dat daardoor burgerinitiatieven straks niet of nauwelijks meer van de grond zullen komen. Voordeel is wellicht dat bij verdwijnen van bewonersverenigingen zij geen subsidies meer aanvragen. Maar dat kan toch niet de bedoeling zijn.

Ik zal mij beperken tot de volgende 3 onderdelen.

1) werkloosheid
2) armoede- en schulden problematiek
3) risico’s

Punt 1 werkloosheid

De coronacrisis zal leiden tot een recorddaling van het aantal banen.
Minder vacatures en toenemende werkloosheid.

Stroomopwaarts zal haar bedrijfsvoering tijdig moeten inrichten om de instroom van werkzoekenden en toenemende aantal bijstand aanvragen goed te kunnen verwerken.

Jonge schoolverlaters die in deze tijd lastig aan het werk komen of moeilijk een stage plaats kunnen krijgen verdienen onze steun, bijvoorbeeld door middel van warme overdracht van school naar de arbeidsmarkt.

Ook moet er aandacht zijn voor de oudere werkzoekende door meer actief de nadruk te leggen op de mogelijkheid van loonkostensubsidie.

Het AOV verzoekt de wethouder deze mogelijkheden te onderzoeken.

Punt 2 armoede en schulden problematiek

Wij leven in een bijzondere tijd. De corona crisis bracht ons in zwaar weer. Maatregelen zijn getroffen om banen en inkomen zoveel mogelijk te beschermen, maar het is onmogelijk om de gehele samenleving uit de wind te houden.

Waar werk en inkomen op de tocht staan, worden armoede en schulden zichtbaar.

Maatschappelijk betrokken instanties en personen in Schiedam staan klaar voor degene die het hard nodig hebben. Dat waarderen wij enorm. Maar het water staat ook hun tot aan hun lippen. Ook zij kunnen steun gebruiken, vandaar ons verzoek om de mogelijkheid te onderzoeken om hen te steunen met een eenmalige financiële bijdrage zodat zij het noodzakelijk werk bij het ondersteunen van de minima en eenzame Schiedammers kunnen voortzetten. De gemeente ontvangt geld van het Rijk, de aanvullende compensatie corona voor gemeenten, Wellicht kan uit die gelden iets gedaan worden?

Punt 3 risico’s

Ook AOV ziet dat er nog geen sluitende begroting ligt. Tegelijk zien we een gemeente met grote ambities. Nieuw Mathenesse, Schieveste, het Hof van Spaland, Schiedistrict, Parkweg midden, Go West, Groenoord van gas los en de wens om de Staatsliedenbuurt en Groenoord Zuid aan te pakken. Al die projecten raken onze risico’s, wat effect heeft op de algemene reserve.

De kruik gaat te water tot hij barst voorzitter, moeten we niet meer lef tonen en duidelijke keuzes maken, en met argusogen kijken naar nieuwe projecten die een aanslag doen op onze algemene middelen? Zeker terwijl het spook van de Provincie over onze gangen waart?

Houden wij koers of niet? Dat is voor de komende tijd de vraag.
Is er energie genoeg om verder te bouwen of wordt er schuld opgebouwd voor de komende generaties.

11November2020

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This