Actueel | Gemeenteraad

Speech digitale begrotingsvergadering Schiedam tweede termijn fractievoorzitter AOV

Voorzitter,

Ik wil graag beginnen met het bedanken van de wethouders voor de toezeggingen en tegelijkertijd mijn complimenten uitspreken voor de uitstekende wijze waarop de door ziekte gevelde wethouder is vervangen.

Maar ook de ambtenaren die een enorme inzet en prestatie hebben geleverd verdienen onze waardering.

De toezegging om een bijdrage voor armoedebestrijding vanuit de corona compensatie pakketten beschikbaar te stellen heeft ons doen besluiten om daarvoor geen motie in te dienen.

Verder zijn wij content met de toezegging voor de loonkostensubsidie voor werknemers vanaf 50 en ouder.

Hiervoor komt een lokale pilot om samen met Maassluis en Vlaardingen 90 werknemers intensief of actief aan werk te helpen en de warme overdracht van onderwijs naar werkgever voor de jongere werknemers.

Ondanks de duiding die wethouder Ooievaar heeft gegeven omtrent burgerinitiatieven en bewonersverenigingen zijn onze vragen niet geheel weggenomen vandaar het verzoek om de beleidsnotitie bewonersondersteuning voor de volgende raadscommissie te agenderen.

De corona problematiek is momenteel duidelijk zichtbaar bij de jeugd en ouderen.

Hoe kunnen wij de jeugd zinvol helpen. Jongeren hebben het zwaar, verveling slaat toe, geen feesten, geen sport, weinig contacten met vrienden en bovenal geen toekomstperspectief.

Om jongeren te begrijpen zullen wij in gesprek moeten gaan dat zal het draagvlak vergroten om samen oplossingen te bedenken.

Maar geef ook de ouderen een stem. Ook zij hebben veel te vertellen. 

13November2020

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This