Actueel | Fractie

Beleidsnotitie bewonersondersteuning Raadcie 1 december

Karin de Vries AOV Schiedam

Hoe gaan zorgen we ervoor dat de afstand tussen de overheid en de bewoners niet groter wordt? Onze visie op de beleidsnotitie bewonersondersteuning.

Voorzitter,

Ik heb wel eens dat ik toetsen van leerlingen zit na te kijken en dan denk ik kind toch…
Het is een leuk verhaal maar geen antwoord op de vraag.
Dit gevoel heb ik ook als ik deze beleidsnotitie doorlees.
Het is een leuk verhaal maar geen antwoord op onze vragen.

Al vanaf het begin van deze collegeperiode vraagt het AOV aandacht voor bewonersondersteuning en participatie

In het collegeprogramma zijn daarom bijvoorbeeld de volgende 2 doelstelling opgenomen

  • Inwoners hebben vroegtijdig invloed op gemeentelijke besluiten.
  • Inbreng vanuit de stad is van grote waarde.

En wat leest het AOV in deze beleidsnotitie bewoners ondersteuning.
Een belangrijk deel van ‘Samenwerken in Schiedam’ is dat we als gemeente aan de voorkant duidelijkheid geven over waar belanghebbenden wel en waar zij geen invloed op hebben.
Maar voorzitter dit is geen participatie. Dit is niet bewoners mede eigenaarschap geven.

Het AOV wil dat er DAADWERKELIJK geluisterd wordt naar de inwoners en dat aan de gemaakte afspraken ook gevolg gegeven wordt.

Voorzitter kan de wethouder misschien voorbeelden benoemen waarbij dit in de afgelopen periode wel het geval was?

Bij de online talkshow ‘participatie de next level’ hoorde ik hoe het mogelijk is om bij participatie bewoners mede-eigenaar te maken van een project of een ontwikkeling in de stad. We hebben namelijk met een nieuwe maatschappij te maken.

Bewoners praten mee of ze praten helemaal niet meer. En dat is nu juist precies wat er op dit moment in Schiedam gebeurd. Bewonersverenigingen stoppen en kleine initiatieven vragen liever subsidie aan bij een van de fondsen dan bij de gemeente omdat er bij de gemeente geen doorkomen meer aan is.

Dit kan toch niet onze bedoeling zijn?

Hoe mooi zou het zijn als voor de wijkuitvoeringsplannen van bijvoorbeeld de transitievisie warmte direct de bewoners betrokken zouden worden, maar wie gaat de gemeente hiervoor benaderen en hoe? De wijk overleggen…? Bewonersverenigingen…? Deze laatste zijn er steeds minder. Bij de tafels lopen steeds meer bewoners weg omdat ze daar vooral mogen luisteren en we zitten nu eenmaal met een generatie van of we praten mee of we praten helemaal niet meer.

Waar lees ik in deze beleidsnotitie hoe de gemeente van Schiedam gaat faciliteren dat bewoners mede-eigenaren worden van de verschillende projecten in hun wijk?

Daarnaast mist het AOV nog steeds:

De zichtbare onafhankelijke professional die adequate ondersteuning geeft voor zowel de individuele en de collectieve problemen m.b.t huren en wonen. Veel bewoners vinden geen gehoor bij HOW, gemeente of woonplus.
Hoe, waar en bij welk loket kan een bewoner terecht met deze vragen?

Er wordt in de visie gesproken over een bredere inzet bewonersondersteuning……in welke vormgeving gaat dit plaatsvinden?

Wat wordt nieuw rol voor de wijkregisseurs? Als bewoners ben je met deze notitie erg afhankelijk van de goodwill van jouw wijkregisseur. Daarnaast heb je als wijkregisseur op deze manier wel een heel kwetsbare positie

Het AOV wil het college vragen om samen met elkaar meer ‘fysiek’ in de stad te gaan luisteren zoals in het coalitieakkoord is afgesproken. Laten we er vooral voor zorgen dat de afstand tussen bewoners en overheid/gemeente kleiner wordt!

Bedankt voorzitter.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This