Actueel | Fractie

Speech raadsvergadering 3 november 2020 Mobiliteitsvisie

Karin de Vries AOV Schiedam

Voorzitter,

Hebben jullie vanochtend ook gelezen over het succes van staatliedenbuurt in de Schiedammer online.
Dankzij burgerparticipatie in een vroeg stadium is hier een succes behaald.
Draagkracht door inwoners van de wijk is bepalend geweest voor dit succes.

En dat zou moeten terugkomen in deze mobiliteitsvisie.

Daarom willen wij een aantal punten uit deze visie onder jullie aandacht brengen.

Ten eerste
Het college kiest met deze visie voor een scenario van transitie, niet voor optimaliseren. Dit wordt dan onderbouwd met een grafiekje dat totaal geen waarheidsgehalte heeft. Ja, we zijn als AOV het eens met de gedachte dat je moet nadenken over mobiliteit en dat we schaarse ruimte in de stad moeten delen. Maar als dat betekent dat je de halve stad gedwongen een parkeerregulering gaat opleggen, zonder daarbij enige vorm van inspraak te organiseren, dan sla je volgens ons de plank mis.

Ten tweede
Uit de enquêtes en de tafel bijeenkomsten blijkt dat veel bewoners regulering niet als ‘de’ oplossing zien. We gaan van een systeem waar bewoners mogen meebeslissen over regulering naar een systeem waar de gemeente het oplegt. En dat voor de wethouder van participatie. Het lijkt het AOV erop dat die regulering niet een oplossing is van het parkeerprobleem, maar meer een oplossing voor de financiering van de maatregelen die in deze visie voorgesteld worden.

Ten derde
Wij willen vasthouden aan uitbreiding van regulering via een keuze door bewoners, zoals in de Staatsliedenbuurt. Hier is namelijk gekozen voor een deel van de buurt wel gereguleerd parkeren een deel van de buurt niet.

Alternatieve mogelijkheden:
Het AOV ziet meer in het ontwikkelen van parkeerplaatsen voor busjes aan de rand van de stad, en het aanpakken van woonoverlast waardoor er minder auto’s per woning zullen zijn. Hiervoor zou de wethouder gewoon gebruik moeten maken van het budget openbare ruimte en niet door een nieuw potje “mobiliteitsreserve” in het leven roepen. Dit potje wordt dan ook nog eens gevuld door maar de helft van de inwoners namelijk: die van onder de A20.

Dus u gaat echt in de staatlieden buurt gereguleerd parkeren invoeren nadat de bewoners via een enquête hebben aangegeven dit niet te overal te willen?

 

 

 

 

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This