Actueel | Media

Vrees voor verplaatsing kamerverhuurbedrijven Schiedam

Overlast Maasboulevaar Parkeerverbod en Straatraces

SCHIEDAM- Het is denkbaar dat illegale kamerverhuurbedrijven in Schiedam hun praktijken hebben verplaatst naar elders in de stad.

De gemeenteraad krijgt te horen dat in Oost de afgelopen maanden steeds meer kamerverhuurbedrijven zijn vertrokken en hiervoor gezinnen en starters in de plaats zijn gekomen. Dit is mogelijk het gevolg van de strengere regels voor kamerbewoning.

De geschetste situatie roept in de gemeenteraad de vraag op: ‘Hoe staat het nu in de wijken Tuindorp, Groenoord, Nieuwland en Spaland; is daar nog steeds geen toename te zien van kamerverhuurbedrijven?’

Volgens het stadsbestuur heeft de gemeente, met het oog op de huisvesting van arbeidsmigranten in bestaande wijken, een belangrijk middel met het reguleren van kamerverhuur. Hier is per 1 januari een verscherping ingevoerd van de vrijstelling van 3 naar 2 bewoners in een niet huishouden en een stop in de meest belaste wijken op kamerverhuur en splitsing van panden.

Diverse wijken in Schiedam hebben een voorraad waar de mogelijke huuropbrengsten gunstig zijn ten opzichte van de koopprijs van de woning. Dat is aantrekkelijk voor investeerders. Het stadsbestuur ziet, naar eigen zeggen, een verschuiving in de kwetsbare wijken waarbij van kamergewijze verhuur naar verhuur aan huishoudens (stellen en gezinnen) toeneemt. Dit zal naar verwachting leiden tot meer sociale cohesie.

Door Karin de Vries van AOV Schiedam is aandacht voor deze kwestie gevraagd in de commissie daar zij hier zeer bezorgd om zijn!

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This