Actueel | Fractie

Groenvisie

Ons raadslid Karin de Vries is tijdens de gemeenteraad in debat gegaan over de Groenvisie. Daarbij heeft ze ook meerdere toezeggingen aan ons college gevraagd, de wethouder heeft daar positief op gereageerd. De vragen worden opgepakt. Hier onder haar bijdrage: 

Bedankt voorzitter:

Het is goed dat er een groenvisie ligt. Wel bijzonder dat er uit een GBSV (groenblauwe-structuurvisie) alleen een groen visie komt en niet groenblauwe visie maar…

Het AOV maakt zich zorgen over het volgende.
Als straks de verschillende deelvisies groen, wonen, mobiliteit en economie naast elkaar liggen voor de omgevingsvisie en er blijken tegenstrijdige elementen in te zitten. Op welke argumenten gaat er dan gekozen worden tussen bijvoorbeeld (groen en bouwen) of (groen en mobiliteit)?
En krijgt de raad de uitvoeringsplannen van alle visies in een keer of weer na elkaar net zoals nu want dat helpt niet mee voor het overzicht. Graag zien wij uiteindelijk een kaart/overzicht waarin alle visie zijn uitgewerkt waarmee dan in een oogopslag duidelijk wordt waar de knelpunten zitten. Dat zou de raad enorm helpen met het debat hierover.

Daarnaast heeft het AOV nog een aantal punten waar we graag een toezegging van de wethouder over zouden willen hebben.

  1. Kan in het uitvoeringsprogramma een de lijst een met doelen en/of projecten uit de GBSV opgenomen worden die wel of niet gehaald zijn. Dit is eigenlijk al in de commissie toegezegd maar vinden wij wel belangrijk genoeg om nog een keer te benoemen.
  2. Kan er in het uitvoeringsprogramma een lijst van de beschermwaardige kwaliteiten van het Schiedamse groen voor de komende 10 of 20 jaar komen?
  3. Kan er in de uitvoeringsplannen een paragraaf onderhoud wordt meegenomen?
  4. Kan de gemeente met deskundige bewoners en organisaties bijvoorbeeld zoals de stichting Midden-Delfland, bomenridders, stadsboeren e.d. op basis van een co creatie de uitvoeringsplannen opstellen?

Bedankt voorzitter

Karin de Vries

Raadslid, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This