Actueel | Fractie

Participeren kost geen tijd maar levert tijd op!

De verkoop van gemeentelijk vastgoed verloopt niet snel.
Zoals de wethouder al aangaf is gebrek aan personeel hier niet de oorzaak van.
Met elk pand is er wel iets aan de hand. We kennen allemaal de voorbeelden van de Aleidaschool en de Sint Martinusschool.

Bij de Aleidaschool is tijdens het participatie traject te veel verwachting gewekt zodat bewoners uiteindelijk teleurgesteld zijn. Bij Tuindorp is er geen tot weinig participatie geweest weer boze bewoners.

Het AOV heeft eens gekeken naar het gelopen traject bij Tuindorp.
Er wordt een ruimtelijk kader en een selectieleidraad opgesteld zonder contact op te nemen met de bewoners. Dan wordt er door de gemeente een marktpartij gezocht en die moet het participatie traject met de bewoners doorlopen. (Lees die moet er maar met de bewoners zien uit te komen)

Nu heeft het AOV in de raad van 2 februari het college de volgende suggesties meegegeven in een stemverklaring over het raadsvoorstel MPV (meerjarenperspectief vastgoed)

  1. Laat de stedenbouwkundige voor het opstellen van het ruimtelijke kader eens een rondje door de wijk lopen en communiceren met de bewoners.
  2. Laat voor het uitzetten naar de markt de bewoners een blik werpen op de selectieleidraad zodat ze kunnen aangeven welke punten voor hun echt prioriteit hebben.

Op deze manier zou er volgens het AOV een hoop tijd en energie bespaard kunnen worden omdat de bewoners dan echt mede-eigenaar van het project zijn en we als Schiedam eindelijk eens van die onderste tree van de participatieladder afkomen.

De wethouder gaf aan onze suggestie zeker mee te nemen in vervolgtrajecten met betrekking tot de verkoop van gemeentelijk vastgoed.

Karin de Vries

Raadslid, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This