Actueel | Fractie

Raadsvergadering inzake vernieuwing Stadserf

Foto: Bert van der Waarde

Voorzitter,

Voor ons ligt het raadsvoorstel Stadserf complex van station naar binnenstad.

Tijdens de commissievergadering heeft het AOV aangegeven verheugd te zijn over het voornemen om de toegang tot het theater te veranderen en het stadserf een facelift te geven met allerlei voorzieningen.

Voorkomen is beter dan herstellen vandaar dat wij veel waarde hechten aan een gedegen onderzoek dit om te voorkomen dat tijdens de bouw fouten worden gemaakt.

De theaterorganisatie maakte destijds (1998) geen deel uit van het project met alle kostenverhogende gevolgen van dien.

AOV doet een beroep op de wethouder om de directie van het theater te betrekken bij het onderzoek.

Te meer daar zij samen met de gemeente gelijkwaardige gebruiker zijn van het stadserf.

Verder is het AOV van oordeel dat het aan trekken van een deskundige die ervaring heeft met theaterbouw van belang kan zijn voor het slagen van het onderzoek.

AOV spreekt de verwachting uit dat tijdens het onderzoek meegenomen gaat worden of de bouw van 37 appartementen op de kruising Broersvest-Overschiesestraat wel of niet een storend effect zal geven ten opzichte van de entree van het theater, proveniershuis en de stad.

Het AOV kan instemmen met het beschikbaar stellen van € 300.000,00 om een haalbare businesscase uit te werken.

Cock de Jong

Raadslid, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This