Actueel | Fractie

Het AOV maakt zich zorgen om de huurders van woonplus in Schiedam

Prestatieafspraken Woonplus.

Bedankt voorzitter,

De kern van ons verhaal voor vandaag is dat het AOV zich zorgen maakt om de huurders van woonplus in Schiedam.

Het AOV wil daarom over het volgende in gesprek met de raad en het college.

De bewonersondersteuning voor huurders van woonplus, de snelheid en het resultaat van opvolging van vragen van huurders aan woonplus en de erbarmelijke leefomstandigheden van bewoners in een aantal complexen van woonplus.

Huurders van woonplus kunnen met hun individuele klachten terecht bij woonplus of de bewonersondersteuners van de gemeente. Als huurders van woonplus niet tevreden zijn met de oplossing die woonplus voorstelt kunnen ze contact opnemen met de geschillenadviescommissie (of de huurcommissie). In het jaarverslag 2019 van woonplus staat dat er voor maar liefst 5 klachten zijn binnen gekomen. Uiteindelijk is er daadwerkelijk 1 in behandeling genomen door de geschillenadviescommissie. De gegevens hierover van vorig jaar zijn nog niet bekent

Het AOV heeft met ervaringsdeskundigen gesproken over de hulp die bewoners zouden kunnen krijgen via de geschillenadviescommissie. Wij hebben begrepen dat je van goeden huize moet komen om je klacht in behandeling te krijgen bij de geschillenadviescommissie.

Sowieso moet er eerst een oplossing geboden worden door woonplus waar jij het niet mee eens bent. Dus als woonplus niet op jouw klacht reageert kan je ook niet naar de geschillenadviescommissie. Kortom van kasje naar de muur en weer terug. Het AOV wil de wethouder vragen of het niet mogelijk is om het contract met het huurteam uit te breiden zodat naast alle andere huurders in Schiedam ook de huurders van woonplus hier gebruik van kunnen maken. Dit doen ze in Utrecht en andere steden ook. MOTIE?

Het AOV spreekt regelmatig met bewoners over hun negatieve ervaringen met woonplus.

Omdat de wethouder het vorig jaar had over een paar individuele gevallen zijn wij ze gaan noteren. Dit heeft een zwartboek opgeleverd met nu al meer dan 80 meldingen en elke week komen daar meer gevallen bij. Dit zwartboek heeft het AOV aangeboden aan HOW en woonplus. Gelukkig zijn deze er direct mee aan de slag gegaan en wordt er nu wel actie ondernomen richting deze bewoners.

De wethouder heeft tijdens de raadscommissie van 3 maart 2020 aangegeven dat als er bij de huurdersbelangenorganisatie veel klachten binnen komen die aangeven dat het klantcontact beter kan dit in de prestatieafspraken opgenomen moet worden zodat we dat het jaar daarop kunnen monitoren. Het AOV vraagt de wethouder om dit punt volgende keer wel op te nemen in de prestatie afspraken? 

Want de gemeente heeft weldegelijk een uitdrukkelijke positie. De gemeente is namelijk een officiële gesprekpartner en naast de huurdersbelangenorganisatie medeondertekenaar van de prestatieafspraken. Dit is het instrument waarmee de gemeente wel degelijk invloed kan en moet uitvoeren op woonplus om de bewoners van Schiedam in beschermen te nemen. 

In de governancecode van Aedes waar woonplus zich aan moet houden willen ze lid blijven staat het volgende:

Als een corporatie een lokale of regionale klachtencommissie heeft, dan is de corporatie ervoor verantwoordelijk dat deze commissie goed functioneert en onafhankelijk is.

Het AOV is nog steeds van mening dat er structureel iets mis is als wij als raadsleden nodig zijn om HOW te informeren en woonplus in beweging te krijgen. Waar zit de kink in de kabel? 

Vorig jaar heeft de wethouder al aangegeven ons hierover op de hoogte te houden niet via een college brief want dat was volgens de wethouder niet nodig. Omdat we tot nu toe niks hebben gehoord wil het (AOV) nu wel via een collegebrief op de hoogte gesteld worden over dit probleem. 

En dat brengt mij dan nu naar ons laatste punt.

In de prestatieafspraken is niks te vinden over wat er gedaan wordt voor de kwalitatief zeer slechte en/of sloopwoningen voor huidige bewoners van woonplus. Hoe komt het dat woonplus geen geld heeft voor renovatie of sloopnieuwbouw terwijl er zo lang geen onderhoud is gepleegd. Waar zijn de huuropbrengsten van deze woningen dan terecht gekomen. Kan de wethouder hier een antwoord op geven?

Hoe wordt in de prestatieafspraken geregeld dat mensen niet in slechte leefomstandigheden terecht komen zoals nu het geval is? Hoe wordt in de prestatieafspraken een oplossing geboden voor deze mensen?

Tijdens de raadscommissie van 3 maart 2020 heeft de wethouder het volgende gezegd en ik citeer:
Ik vind dat we goede woningen moeten hebben voor iedereen in Schiedam die daar behoefte aan heeft. 

Het AOV ziet dat dit bij bepaalde woningen van woonplus bijvoorbeeld in de Staatsliedenbuurt, de van Diepenbroekstraat en de Wagenaarstraat niet wordt bereikt. Wat gaat de wethouder hieraan doen?

Bedankt voorzitter

Karin de Vries

Raadslid, AOV Schiedam

Intermezzo’s

10 maart 2021

Wij hebben het ondernemingsplan van woonplus donderdag gekregen. Wij zijn er zeer van onder de indruk maar …als we zien hoe woonplus nu tekeer gaat in de wijken Groenoord en Nieuwland krijgt woonplus van het AOV nog niet het voordeel van de twijfel. Eerst zien dan geloven.

Haha …en dan het ondernemersplan….. ja…geweldig toch….je hoeft niet meer in te spreken want alles is/wordt perfect geregeld, je moet alleen even geduld hebben 😉

Dus tot woonplus alles op orde heeft huurteam inschakelen…?

Reactie als DENK over prestatieafspraken begint.
Is dat dus uw politieke reden om dit agendapunt naar voren te halen.
Het is wel zo sjiek om dat punt aan ons te laten.

De onmenselijke leefomstandigheden.

Het niet op tijd uitvoeren van onderhoud heeft grote gevolgen.
Wordt Koolwitjehof bijvoorbeeld een volgende probleemwijk want hier wordt ook continu onderhoud of andere werkzaamheden uitgesteld omdat er geen budget voor zou zijn.
Waar worden de huuropbrengsten voor gebruikt.

Reactie op motie OPS:

Een huurverlaging heeft concrete mankementen/argumenten nodig en die zijn m.i. voldoende aanwezig om huurverlaging te rechtvaardigen. (Waarom niet voor alle schiedammers huurverlaging daarom uitbreiden van huurteam zodat alle schiedammers gelijkwaardige hulp krijgen.…?)
HOW is hier eigenlijk aan zet om collectief op te treden en ervoor te zorgen dat de aanvragen ter beoordeling bij de huurcommissie belanden.
Gemeente moet ervoor zorgen dat dit goed geborgd staat in de prestatieafspraken

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This