Actueel | Fractie

Huurders van Woonplus hebben recht op een veilige, betaalbare en goed onderhouden woning.

De plaats waar je tot rust zou moeten komen, waar je kan ontspannen, je veilige haven. Je thuis. Voor veel huurders van Woonplus is een goede, betaalbare woning zonder schimmel en achterstallig onderhoud geen vanzelfsprekendheid. 

Sinds 2019 heeft het AOV naar aanleiding van deze signalen contact gezocht met woonplus.

Besproken werd de situatie in de staatslieden buurt (schimmelpennickstraat, Johan de Wittsingel) maar ook die van de Meesterstraat in Nieuwland waar de slaapkamers wegens vocht niet zijn te gebruiken en er sprake is van ondeugdelijke waterboiler) ook de situatie in de Alberdastraat. Over de renovatie die daar voorlopig geen doorgang kan vinden ondanks eerdere toezeggingen. 

 Ook over scheefwonen en huurverlaging of bevriezing van de huur. (afwijzing zie brief 10 september 2020 woonplus heeft gekozen het sociaal akkoord niet te volgen)) mogelijkheid van huurverlaging voor de bewoners van de Hogenbanweg, (bij huurverlaging kan dit mogelijk gevolgen hebben voor vermindering van de huurtoeslag) Afgewezen niet haalbaar dan ook andere wijken

Gebleken is dat een groot aantal huurders moeite heeft met de huur te betalen.  Daarbij komt nog de extreme hoge eindafrekening voor stookkosten. Waarbij huurders nog meer financieel in de problemen komen en moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knoppen hetgeen niet altijd lukt. (schuldhulpsanering)  Denk hierbij aan eindafrekening van € 1700,– 

Huurders worden geconfronteerd met achterstallig onderhoud, schimmel, tocht en steeds hogere huren.

Schimmel die wij kunnen onderverdelen in 5 groepen

  1. koudebrug
  2. koudeval
  3. ventilatie
  4. verwarming
  5. lekkage bij de kozijnen , zoals deze ook werden geconstateerd bijvoorbeeld in de nieuwe buurt zie rapport van 4 februari 2015.

De oplossing die door woonplus steeds geboden wordt bestaande uit ventileren, schimmel weghalen, witkalk is niet de oplossing. Ventileren gebeurt reeds door de kieren en gaten in de woning.

Groot was mijn verbazing dat naar aanleiding van het openbaar maken van de klachten door DENK van de Staatsliedenbuurt woonplus reageerde met de opmerking dit is ons niet bekend terwijl het AOV sinds 2019 aan de bel heeft getrokken. Maar ook een evaluatie van buurt 63 (Staatsliedenbuurt) in 2011 was alarmerend 

AOV heeft daarom besloten de bevindingen in de diepenbrockstraat en johan wagenaarstraat ook openbaar te maken en tevens te sturen naar woonplus en how. (=huurders organisatie woonplus)

Maar bewoners weten niet meer waar zij aan toe zijn getuige deze briefwisseling:  

26-3-2012 sloop binnen 6-10 jaar
10-3-2015 geen sloop maar onderhoud vanwege ontbreken financiële mogelijkheden
10-12-2015 voorgesteld onderhoud
5-7-2016. woonvisie gemeente Schiedam onderhoud wordt uitgesteld
25-1-2017 sloop Diepenbrockstraat 2-101 en Johan Wagenaarstraat 2-104 vanaf 2023 uit verhuisd. Tot die tijd alleen noodzakelijke reparatie 

Klachten worden dus door Woonplus niet optimaal opgelost en bij de huurders heerst een angstcultuur, men voelt zich geïntimideerd, niet serieus genomen, contact krijgen met de geschillencommissie is ook moeizaam vandaar mijn verzoek aan de wethouder om het huurteam in te schakelen om tot een oplossing te komen.

Voorzitter 

Momenteel is de woning geen plaats waar je tot rust komt, waar je wel ziek van wordt. Waar je bij sociaal een A er voor kan zetten. Schiedam is voor iedereen, waar een schimmelvrij en kwalitatieve goede woning je thuis is. 

Cock de Jong

Raadslid, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This