Actueel | Fractie

Regionale Energiestrategie Rotterdam Den Haag 1.0 (RESRDH1.0)

Op 31 maart 2021 is de Regionale Energiestrategie 1.0 (RES 1.0) van de regio Rotterdam Den Haag gepubliceerd. Met 23 gemeenten, 4 waterschappen en de provincie Zuid-Holland is men er onder hoge tijdsdruk, in geslaagd een strategie te bepalen voor de energietransitie in de regio. De RES 1.0.

Omdat de RES 1.0 een omvangrijk en complex document is dat zeker vragen zou oproepen zijn er online technische vragensessies georganiseerd waar volksvertegenwoordigers uit alle gemeenten zich voor konden opgeven. De vragen konden live gesteld worden en werden direct door de inhoudelijke experts beantwoord.

Op 15 april 2021 heb ik deelgenomen aan een van de online technische vragensessies RES 1.0 Rotterdam Den Haag.

Op onze vraag

Waarom zijn er niet meer huiseigenaren betrokken bij het opstellen van de RES en dan met name over het punt aanwijzen van zoeklocaties voor windmolens, zonnepaneelparken en boringen naar aardwarmte. Uit onderzoek van VEH blijkt dat slechts 3 % van de huiseigenaren inspraak heeft gehad bij het opstellen hiervan. Terwijl ruim 92% aangeeft dat zij hierbij wel betrokken hadden willen worden.
In Schiedam hebben we bij de uitvoeren van het raadsvoorstel nieuwe energie voor groenoord gemerkt hoe belangrijk draagkracht is en eigenlijk vooral hoe lastig het ontbreken van draagkracht is.”

kregen wij het volgende antwoord

De bewoners zijn wel maar niet met grote aantallen betrokken bij het opstellen van de RES. Dit omdat de bewoners hierna aanbod komen. Bij het uitvoeringsprogramma van de RES door de lokale overheden zullen de bewoners meer betrokken moeten worden.  Mijn zorgen hierover werden wel serieus genomen maar bewoners zijn dus sterk afhankelijk van hun eigen gemeentebestuur.”

(Zie voor vraag en antwoord ook het filmfragment onderaan dit stuk.)

Tijdens de online vragen sessie werden de volgende antwoorden gegeven op andere vragen:

  • Er moet een unaniem akkoord komen op de RES. Een extra aanpassing mag eventueel wel gemaakt worden voor gemeenten die sneller willen.
  • Een project dat nu al gestart is kan niet meer gewijzigd worden.
  • In de RES worden geen uitspraken gedaan over locaties om dat de lokale overheden daar meer inzicht in hebben. Wel worden er kaders meegegeven voor de lokale overheden. Bijvoorbeeld geen windmolens midden in een natuurgebied.

Ook zijn de volgende alternatieve vormen van energie nog eens besproken:

Biomassa is niet altijd beter dan aardgas.
Bij biomassa moet duidelijk benoemd worden wat de bron is.
Kernenergie zoals bijvoorbeeld een Thoriumreactor is in deze RES niet meegenomen want kernenergie is geen onderdeel van het huidige klimaatakkoord. Het kost nog veel ontwikkeltijd (± 20 jaar) en er is veel subsidie nodig voor ontwikkeling.
Waterstof komt wel steeds meer inbeeld maar nog niet in deze RES. Waarschijnlijk wel in RES 2.0 of 3.0.

Voor meer info over de RESRDH zie ook https://www.resrotterdamdenhaag.nl

Karin de Vries

Raadslid, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This