Actueel | Fractie

Toegankelijkheid wijken
stoepen, drempels rond de Havendijk , De Gorzen

Het AOV heeft in 2019 en 2020  aandacht gevraagd voor de oversteekplaatsen in de wijken, en ook in Zuid heeft het AOV aandacht gevraagd voor de wijze waarop mensen met een scootmobiel, rollator en kinderwagen veilig kunnen oversteken.  We zijn er ook bij geweest toen de plannen voor de Havendijk met de bewoners werden besproken.

De overgang bij de Merwedestraat  naar de Havendijk heeft  door de hoogteverschillen en de damwand geen ruimte om de trap voor een andere optie te vervangen.  Er zijn wel verderop twee andere mogelijkheden om te kunnen oversteken. De verbinding van de Geervlietsestraat met de Havendijk en het zebrapad naar de Jachthaven, is nog niet echt op orde. Er wordt nog veel overlegd en er  is door de wijkregisseur een toezegging gedaan naar het AOV en de bewoners dat hier nog nader  naar gekeken wordt gezien de hoogteverschillen.  Verderop zijn wel mogelijkheden om met een rollator of scootmobiel veilig te kunnen oversteken, maar ja dat is dus geen handige oplossing. Dit is sinds de herinrichting van de Havendijk (2020) nog  steeds een aandachtspunt.

Het AOV heeft  in 2019 een rapportage aan de gemeente aangeboden met problematische plekken, waar de toegankelijkheid voor rollator en scootmobiel beter moet worden opgelost. Hier is een toezegging over gedaan en er wordt aan gewerkt. Dit geldt niet alleen voor oversteekplekken ( trottoirs met een afrol) maar ook plekken waar iedereen bij moet kunnen zoals afvalcontainers.

In 2020  is intensief met de wijkregisseur contact geweest, en zijn er ook schouwen geweest,  over de mogelijkheden om op de Havendijk over te kunnen steken. Zeker gezien de herinrichting en de ontbrekende leuningen, tegels e.d. En nog steeds onderhoudt het AOV en ook veel bewoners van de Havendijk en de Maasboulevard met de wijkregisseur contact, tenslotte gaat het om de leefbaarheid in de wijk.

Het is dus niets nieuws: de oversteekplaatsen en de wijze waarop de bewoners van en naar de Maasboulevard kunnen. Belangrijk is: in gesprek blijven met bewoners en de wijkregisseur, en we gaan er vanuit dat er uiteindelijk wel een (beter) passende oplossing gevonden wordt.

AOV

Redactie, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This