Actueel | Fractie

Duncan Ruseler lijsttrekker van het AOV Schiedam

PERSBERICHT

Duncan Ruseler is door de leden van het AOV Schiedam unaniem verkozen tot lijsttrekker.

Hij is sinds januari 2019 wethouder voor de partij. De AOV-fractie en het bestuur hebben hem gevraagd zich te kandideren. De partij is al sinds 1994 actief in Schiedam en  al 24 jaar een vaste waarde in de Gemeenteraad van Schiedam. Als derde partij van de stad heeft het AOV deze raadsperiode bewezen een goede bestuurder te kunnen leveren en deel te nemen aan een coalitie zonder daarbij haar eigen profiel te verliezen.

“Duncan is open, eerlijk en betrokken” aldus Cock de Jong (fractievoorzitter). De 37-jarige lijsttrekker woont in Schiedam Oost en is geboren en getogen Schiedammer. Zijn samengestelde gezin bestaat uit vijf kinderen en twee honden. Als wethouder Cultuur is hij de afgelopen jaren veel in de stad te zien geweest, als wethouder Financiën let hij op de gemeentelijke spaarpotten. Sinds het najaar van 2020 heeft hij ook de portefeuille Werk en Inkomen er bij gekregen. Waarmee hij verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van Stroomopwaarts.

“Onze partij legt focus op participatie en willen meer directe invloed van bewoners” zegt  raadslid Karin de Vries “Duncan is met zijn benaderbaarheid een voorbeeld van hoe wij willen dat ons stadsbestuur werkt.”

De komende tijd gaat de kiescommissie van het AOV aan de slag met het samenstellen van de lijst. De fractieleden willen de komende periode door,  en ook bekende namen als Hans Rietkerken en Catelijne de Groot  staan op  de groslijst. Het is belangrijk dat er wederom een hecht  daadkrachtig team klaar staat voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Het AOV verwacht in september bij een algemene ledenvergadering de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 vast te stellen. Aan het  AOV verkiezingsprogramma wordt al enthousiast achter de schermen gewerkt.

De AOV activiteiten rond “Prikken en een praatje” bieden de bewoners van onze stad ook de mogelijkheid om inbreng te leveren aan ons toekomstig verkiezingsprogramma. Wij hebben hart voor onze stad en een luisterend oor.

“Daarin gaat het in ieder geval over de aanpak van armoede, uitbreiden van loonkostensubsidie voor oudere werknemers en doorpakken op een lokaal Schuldenlab.” Aldus raadslid Christien Bruggeman. “Duncan is daar nu als wethouder al hard mee aan de slag.”.

Duncan Ruseler: “Ik vind dat het wethouderschap een dienende functie is, je werkt voor de stad. Ik probeer dus open en bereikbaar te zijn, oor te hebben voor wat er in de stad leeft. Met de fractie en ook met het bestuur heb ik mij de afgelopen jaar een team gevoeld. De fractie heeft ook laten zien eigen keuzes te maken, bijvoorbeeld op het gebied van Nieuwe Energie voor Groenoord, waar ze niet met de coalitie hebben meegestemd. Ik ben vereerd dat het bestuur en de fractie mij hebben gevraagd om AOV  lijsttrekker te worden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Dat onze leden mij vervolgens hebben gekozen, zie ik als een opdracht. We hebben een goed team van enthousiaste bevlogen  mensen die mee willen doen; daarmee gaan we ook de komende tijd het programma schrijven. Gericht op een eerlijk en open stadsbestuur, op participatie, op een sociale dienst die mensen vooruit helpt, op ambities voor groen, op het afmaken van huidige (bouw)projecten zonder de hele stad vol te proppen.”  Schiedammers hebben het recht op een goed woonklimaat en duidelijkheid over de toekomst.

AOV

Redactie, AOV Schiedam

8Juni2021
Duncan Ruseler lijsttrekker van het AOV Schiedam

“Onze partij legt focus op participatie en willen meer directe invloed van bewoners” zegt  raadslid Karin de Vries “Duncan is met zijn benaderbaarheid een voorbeeld van hoe wij willen dat ons stadsbestuur werkt.”

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This