Actueel | Fractie

Vertrek van GL/PS uit de coalitie naar aanleiding van mobiliteit?

In november 2020 heeft het AOV al tegen de mobiliteitsvisie gestemd. Dit omdat het voor het AOV onacceptabel was, dat betaald parkeren onder de A20 zou worden ingevoerd zonder volledige participatie van inwoners. Het moet daarom ook geen verrassing zijn geweest, dat het AOV ook tegen het uitvoeringsprogramma mobiliteit zou stemmen.
Over mobiliteit waren ook helemaal geen afspraken vastgelegd in het coalitieprogramma.
Vandaar dat het AOV heel verbaasd was dat Groen Links en Progressief Schiedam dit wel als een breekpunt hebben aangegrepen.

Uit de mobiliteitsenquête bleek duidelijk, dat de bewoners van Schiedam betaald parkeren niet als oplossing zagen voor het parkeerprobleem. Er is zelfs tijdens wijkbijeenkomsten medegedeeld, dat meedoen aan de enquête niet automatisch de invoering van betaald parkeren tot gevolg zou hebben. Niks bleek minder waar.

Sommige partijen pleiten ervoor om opnieuw in gesprek te gaan met de bewoners.
Het AOV vindt dit niet nodig, want er ligt een enquête klaar om te gebruiken. Wel ziet het AOV  oplossingen in het opzetten van een wijkuitvoeringsplan samen met de wijkbewoners net zoals dat indertijd in de Staatsliedenbuurt heeft plaatsgevonden.
Samen met de bewoners zoeken naar de juisten oplossingen en die faciliteren!

Karin de Vries

Raadslid, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This