Actueel | Fractie

Waarom het AOV de motie van OPS niet heeft gesteund tijdens de raadsvergadering

Voorlopig geen uitbreiding van betaald parkeren onder de A20.

Na het vertrek van de GL en PS uit de coalitie en het ontslag van wethouder Ooievaar heeft het college het uitvoeringsprogramma mobiliteit van de agenda gehaald met de toezegging betaald parkeren, een voorstel waar het AOV tegenstander van is, niet zonder meer uit te breiden onder de A20.

Tijdens de recente raadsvergadering heeft het AOV  de motie van de OPS  “om betaald parkeren niet uit te breiden” niet gesteund. De motie van de OPS zou alle uitbreiding van betaald parkeren onmogelijk maken. Maar soms willen bewoners juist zo’n instrument in zetten. Het AOV is van mening dat als inwoners van een bepaalde buurt in meerderheid dit willen, dit moet kunnen. Maar alleen als dit een wens is van de meerderheid van de bewoners.

Naast het invoeren van betaald parkeren zullen er voldoende alternatieven voor mobiliteit in de wijk(en) ontwikkeld moeten worden, zoals een goed en bereikbaar openbaar vervoer en extra parkeermogelijkheden aan de randen van de wijk.

Dus laten we daar eerst mee beginnen.

Karin de Vries

Raadslid / Fractievoorzitter, AOV Schiedam

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This