Motie 750 jaar Schiedam

Motie 750 jaar Schiedam

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021  ter behandeling van de begroting 2022 2025. Constaterende dat; De gemeente Schiedam in 2025 750 jaar bestaat.De stad Schiedam dit feest kan gebruiken ter promotie van de stad....
Motie 750 jaar Schiedam

Motie Bankjes in de buitenruimte

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021. Constaterende dat: Een aangename leefomgeving, die schoon, heel en veilig is, sneller uitnodigt om naar buiten te gaan.Dit op dit moment nog niet overal in Schiedam van toepassing is.Schiedam veel...