Actueel | Fractie

Nog even over het Raadvoorstel Nieuwe Energie voor Groenoord….

AOV Schiedam heeft tegen het raadsvoorstel Nieuwe Energie voor Groenoord gestemd. In mei 2019 hebben wij met de raad afgesproken, dat het college een voorschot  van € …. zou krijgen om de haalbaarheid van Nieuwe Energie voor Groenoord te onderzoeken. Hierbij is afgesproken, dat de zes bouwstenen op orde moesten zijn voordat we als raad dit voorstel zouden vaststellen.

In december 2019 komt het voorstel in de raad.

Het draagvlak ontbreekt, de businessclass is niet overtuigend sluitend, de rijksvergoeding is niet zeker en de “meekoppelkansen” voor de wijk zijn niet uitgewerkt. Door milieudefensie worden we gewaarschuwd: het plan gaat geen CO2-reductie opleveren. De raad is dus door het college en insprekers vooraf heel goed geïnformeerd over de risico’s van Nieuwe Energie voor Groenoord en voor het niet op orde zijn van de bouwstenen.

Toch stemt de meerderheid van de gemeenteraadsleden voor dit voorstel.

Het excuus van slechte informatie en veranderende omstandigheden kan naar onze mening dan ook niet door de voorstemmers worden gebruikt! Het AOV heeft zich niet laten intimideren door een brief van gedeputeerden Jeanette Baljeu (VVD) en Berend Potjes (Groen Links) of laten omkopen met een centrum voor bejaarden, dat al was opgenomen in de plannen. Wij hebben altijd gekozen voor het belang van de Schiedammer. Stoppen met Nieuwe Energie voor Groenoord, zal Schiedam veel geld gaan kosten. Geld, dat AOV Schiedam met klem had willen voorkomen, omdat er zoveel andere dingen aandacht verdienen in onze mooie stad!

Karin de Vries

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This