Actueel | Fractie

Schriftelijke vragen: Gemaakte afspraken worden niet nageleefd!

Karin de Vries AOV Schiedam

Geacht college,

Onlangs ontving het AOV signalen dat gemaakte afspraken niet worden nageleefd. Het betreft de mogelijke sloop van een deel van het stadserf-complex waar auteursrecht van de architect op rust.

Begin 2021 werd een constructief gesprek gevoerd tussen de architect de heer Ruijssenaars en de verantwoordelijke wethouder de heer Minhas.

In het betreffende gesprek werd aan de architect gevraagd of hij bereid was betrokken te worden bij het ontwikkelingsproces.

De heer Ruijssenaars was hiertoe bereid. In de raadsvergadering van 27 januari 2021 werd dit bevestigd.

Op 29 juli 2021 werd door het college van B&W aangegeven dat het niet de intentie was om de heer Ruijssenaars als adviseur of supervisor te betrekken bij de ontwikkeling van het stadserf. 

Over de gemaakte afspraken en het afzien van de afspraken heeft het AOV de volgende vragen:

  1. Waarom worden de gemaakte afspraken niet gehonoreerd
  2. Wat is de motivatie om de betrokkenheid te interpreteren als zijnde informatieplicht van de gemeente naar de architect toe.
  3. Waaruit blijkt dat er sprake is van informatieplicht
  4. Welke informatie heeft de heer Ruijssenaars ontvangen
  5. Waarom wordt geen rekening gehouden met het auteursrecht.
  6. Wat kunnen de gevolgen zijn van verzet plegen
  7. Waarom wordt de architect niet betrokken bij het project.

 

Met vriendelijke groet
Algemeen Ouderen Verbond
Cock de Jong

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This