AOV Nieuwsbrief | December 2017

Van het Bestuur

Beste leden, belangstellenden,

Wij hopen dat u de afgelopen winterse dagen goed doorgekomen bent, de winter is nu echt doorgekomen, waterkoud, regen, hagel en of sneeuw. Het is voor veel ouderen en mensen die slecht ter been zijn moeilijk om nu de tijd goed en veilig door te komen.
Als er problemen zijn kunt u ons altijd raadplegen, want twee weten altijd meer dan een.

De laatste begroting is voorbij, het AOV heeft samen met Leefbaar Schiedam weer een aantal goede zaken weten aan te kaarten en te scoren. U ontvangt apart nog een samenvatting van de begroting, deze nieuwsbrief gaat over de kerst en het komende jaar, wat een heel belangrijk jaar gaat worden.

Het AOV heeft met Leefbaar Schiedam een verbond gesloten.
Het AOV heeft sinds de verkiezingen van 2014 vaker met Leefbaar Schiedam en andere locale partijen samengewerkt.
Doordat de versplintering in de raad is toegekomen en het vertrouwen van de burger voor een goed stadsbestuur hierdoor sterkt afneemt, wat terecht is, zijn het AOV en Leerbaar Schiedam tot de conclusie gekomen dat samen meer daadkracht verwezelijkt kan worden.
Dus woord bij daad gevoegd, een schriftelijke ledenraadpleging gehouden en inmiddels zijn de eerste acht kandidaten al bekend en definitief. We zijn nog in gesprek met een aantal Schiedammers waarvan wij hopen dat ze onze lijst volledig willen maken en in ieder geval als een soort lijstduwer support aan onze partij willen gaan geven.

We zijn blij dat we een lijsttrekker hebben met veel Schiedamse politieke ervaring en heten van harte welkom op de AOV lijst, de eerste acht kandidaten die unaniem verkozen zijn door onze leden:
Catelijne, Cock, Anneke, Christien, Karin, Jasper, Marjolijn, Wilma

Het bestuur wenst haar lijsttrekker en haar kandidaten veel succes en hoopt dat u hen ook blijft supporten.

Van onze Penningmeesters

Wij vragen uw aandacht voor het volgende:

De Contributie voor 2018 is dezelfde als vorig jaar, daarom vragen wij u om zo mogelijk nog voor het eind van dit jaar de contributie aan ons over te maken onder vermelding van uw naam en contributie 2018 . Het is maar 20 euro per jaar, en 30 euro voor twee gezinsleden. U steunt toch ook het AOV?
Kandidaten dienen tijdig de contributie voldaan te hebben om mee te kunnen dingen aan een positie op de kandidatenlijst.

De verkiezingskas gevuld moet worden, het verkiezingsprogramma moet gevuld worden en onze kandidatenlijst moet aangevuld met een paar gemotiveerde kandidaten.Hier hebben wij uiteraard hulp bij nodig, want als dit niet mee ondersteund wordt door onze leden en achterban, dan wordt het heel lastig om de verkiezingen goed voor te bereiden.
Kent u mensen die ons hiermee kunnen helpen? Zijn er mensen die lid willen worden en ons daarmee willen helpen? Meld ze aan! Ze zijn van harte welkom?
Heeft u vragen hoe en wat en wanneer? Neem contact op met onze fractievoorzitter, zij kan u alles uitleggen, tenslotte zit zij volgend jaar al weer 20 jaar voor u in de raad van Schiedam en wil graag met een nieuwe fractie dit werk voort zetten, tenslotte hebben we vier zetels te verdedigen en lijst 5 !

RABObank Schiedam t.n.v. de penningmeester AOV Schiedam IBANnr. NL31RABO0125416229 onder vermelding van uw naam en contributie/gift 2018.

Wilt u ons alleen financieel supporten, dan kan dat ook. Wilt u hiervoor een giftenbrief? Neem dan contact op met ons bestuur.

N. Bakker en P. Keus
1e en 2e Penningmeesters van AOV Schiedam

Van de Fractie

Na de begroting van de gemeente Schiedam zijn wij met Leefbaar Schiedam in gesprek gegaan.

Zij hadden immers aangegeven wel te blijven bestaan maar dit keer niet mee te doen aan de gemeenteraadsverkiezingen wegens te weinig mogelijkheden om met een eigen lijst te komen. Fractievoorzitter Gerrie de Bel had namelijk aangegeven niet opnieuw de kar te willen gaan trekken maar het wat rustiger aan te willen gaan doen.
Sinds de verkiezingen van 2014 werkt het AOV vaak samen met de lokale partijen Gemeente Belangen Schiedam en Leefbaar Schiedam. Daar het AOV ook een lokale partij is, namelijk de Lokale Ouderen Partij van Schiedam, was dat ook een logische keuze.
Dit heeft geleid tot een intensieve samenwerking voor raadsvergaderingen, moties en amendementen, zomernota’s, jaarrekeningen en begrotingen van onze mooie gemeente Schiedam.
Of terwijl: de samenwerking was er al jaren, en de fractieleden gingen met elkaar in vertrouwen om en dat voelde gewoon goed!!

Toen GBS aangaf te stoppen, was dat voor het AOV een domper, we werkten als drie partijen samen en dit zou dus stoppen vanaf 2018.
Toen Leefbaar Schiedam aangaf wel te blijven bestaan maar niet mee te kunnen doen aan de verkiezingen, heeft het AOV bestuur contact opgenomen met het Leefbaar Schiedam bestuur en de Leefbaar Schiedam fractie, en heeft een afspraak gemaakt om eens te praten over de toekomst.
Dit verliep beter dan we allen gedacht hadden, vervolgens hebben we de oude verkiezingsprogramma’s 2014-2018 naast elkaar gelegd en de acties die we de afgelopen jaren samen hebben gedaan, zoals Zwembad Zuid, Kraamzorg Vlietland, Thuiszorg, Zwerfvuil aanpak, Meer blauw op straat, en zo meer.
De afgelopen begroting hebben we ook samen opgetrokken en uiteraard hebben we samen de Zwart Gele Lijst ontwikkeld waar aandachtspunten op staan die helaas nog steeds aandachtspunten en financiële risico’s zijn.
Dit geeft aan hoe belangrijk het is om krachten te bundelen!
Vandaag dat dit in overleg met u besloten is. Een schriftelijke raadpleging resulteerde in een positief gevoel en veel enthousiasme:

Ons persbericht was overduidelijk, hier volgt het belangrijke bericht.

AOV (Algemeen Ouderen Verbond) Schiedam en Leefbaar Schiedam:
Van samenwerking tot een verbond voor de verkiezingen op 21-03-2018

AOV en Leefbaar Schiedam werken al ruim 3 jaar intensief samen in de gemeenteraad Schiedam. Beide lokale partijen worden al langere tijd vertegenwoordigd in de gemeenteraad en zijn stabiele lokale factoren in de Schiedamse politiek. Zij staan beiden voor de Schiedamse Belangen en de Schiedamse burger ( van jong tot oud) en de Schiedamse ondernemer, en schuwen het niet om daarvoor hun nek uit te steken.

Dit heeft inmiddels al veel positieve gezamenlijke momenten in de gemeenteraad opgeleverd.
De Zwart-gele lijst van aandachtspunten en risico’s is daar een levendig voorbeeld van, ook de motie “entree van de stad toegankelijker en zichtbaar maken” en de motie “aanpak zwerfvuil en grof vuil ” zijn daar goede voorbeelden van.

Onlangs heeft Leefbaar Schiedam besloten om niet zelfstandig met een lijst voor de verkiezingen in 2018 uit te komen. De partij maakt in deze een pas op de plaats.
Het AOV Schiedam gaat wel zelfstandig de verkiezingen in. Beide besturen en hun betrokken leden hebben inmiddels overleg gehad en zijn gezamenlijk tot een verbond gekomen, waardoor een aantal actieve Leefbaar Schiedammers bij de kandidatenlijst van het AOV aan/ingeschoven zijn. Hierdoor kan de Schiedammer in 2018 zowel op AOV als op Leefbaar Schiedam stemmen via de lijst van het AOV: LIJST 5 !!
De leden van het AOV hebben inmiddels unaniem hun instemming aan de samenwerking en de gezamenlijke lijst gegeven. De eerste 8 kandidaten zijn inmiddels definitief, de lijst zal nog verder worden uitgebreid.
Dit is een unicum daar eerder deze zomer Gemeente Belangen Schiedam, waar het AOV en Leefbaar Schiedam ook mee samenwerkte, al aankondigde de partij op te heffen.
Hierdoor ontstond een lastige situatie, omdat de vertegenwoordigers in de gemeenteraad met elkaar samenwerkten en dit eigenlijk ook voor ogen hadden voor de toekomstige verkiezingen.
Op het moment dat de partij Leefbaar Schiedam had aangegeven dat zij niet met de verkiezingen in 2018 mee zouden gaan doen, is het Algemeen Ouderen Verbond direct met bestuur en raadsleden van Leefbaar in gesprek gegaan, wat tot het huidige verbond heeft geleid.

Beide partijen hopen door hun lokale politieke binding voor alle Schiedammers, want ook de jongere van vandaag is de oudere van morgen, het algemene Schiedamse belang gezamenlijk te kunnen uitdragen. Door het samenwerkingsverbond vormen zij een stevig blok. Unaniem voorgedragen en bekrachtigd door de leden zijn:

  1. Catelijne de Groot (lijsttrekker, fractievoorzitter AOV Schiedam)
  2. Cock de Jong (actief AOV lid)
  3. Anneke Post ( huidig raadslid Leefbaar Schiedam
  4. Christien Bruggeman (actief AOV lid)
  5. Karin de Vries (actief Leefbaar Schiedam lid)
  6. Jasper de Groot ( voormalige opvolger AOV)
  7. Marjolijn Wessling (actief Leefbaar Schiedam lid)
  8. Wilma van der Ven- van Katwijk (actief AOV lid)

Afgesproken is dat Betty Melkert onze lijstduwer als afsluiter wordt.
Er zijn nog gesprekken, de definitieve lijst zal in Januari 2018 gelijk met het verkiezingsprogramma gepubliceerd worden

Wij zijn blij met zoveel gemotiveerde en enthousiaste kandidaten, die loyaliteit en integriteit in hun vaandel meedragen.

Mede namens het bestuur van Leefbaar Schiedam is het bestuur van AOV Schiedam verheugd dit verbond te bezegelen door gezamenlijke DAADKRACHT!!! En dit wordt ons motto voor 2018!!

Wilma, Marjolijn, Betty, Catelijne, Cock, Christien, Anneke, Karin (ontbrekend op deze foto : Jasper)

Leefbaar Schiedam en AOV van Samenwerking tot een Verbond Catelijne (fractievoorzitter AOV) Gerrie (fractievoorzitter Leefbaar Schiedam) en Anneke ( Raadslid Leefbaar Schiedam)

Nu we aan het eind van 2017 staan en dus aan het begin van 2018 willen wij graag alle leden, belangstellen en alle mensen die ons ondersteunend hebben bedanken voor hun bijdrage van de afgelopen periode. Zonder hen hadden we uiteraard niet kunnen worden en zijn wat we nu uitstralen.

Dit betekent dat we zeker weten dat we met iedereen positief en energiek 2018 ingaan, met de gedachte

Door Daadkracht kunnen we bouwen aan een beter, schoon, heel en veilig Schiedam.
We hebben verrassende, vernieuwende, enthousiaste kandidaten bij de eerste acht. De leeftijden variëren van twintigers tot bijna zeventigers. Bij het AOV, de enige echte ouderenpartij, is er geen sprake van leeftijdsdiscriminatie, iedereen telt mee, en iedereen wordt gerespecteerd om zijn/haar eigen talenten. Dat maakt onze ouderen partij zo bijzonder.
Onze huidige lijsttrekker was tenslotte in 1998 het jongste raadslid voor de ouderenpartij in Nederland. Dit betekent dat door haar opgebouwde ervaring, ze is nu zelf ook een 50er, heeft zij een team gebouwd die gebaseerd is op continuïteit, integriteit, samenwerking, en vooral daadkracht!!!

De afgelopen vier jaar had het AOV het motto BETROKKEN, en de voortgezette toepassing daarvan is DAADKRACHT, we willen vooruit, bouwen aan een beter Schiedam voor de toekomst voor onze ouderen en toekomstige ouderen, vandaar dat de jongeren bij ons nooit ontbreken!!!

Het Campagneteam gaat samen met de lijsttrekker aan de slag, maar kan altijd nog meer handjes en voetjes gebruiken.
Kunt u wat voor ons betekenen of wij voor u?
Neem dan contact op met onze fractievoorzitter/lijsttrekker.
Zij is altijd voor u bereikbaar op 06-10924524 of catelijne.aov@gmail.com en u kunt uiteraard altijd mailen naar aov@aovschiedam.nl

HET BESTUUR EN DE AFDELING
AOV SCHIEDAM

Wensen u fijne Feest- en Kerstdagen en een gezond, voorspoedig en positief 2018!

Namens de penningmeesters van het AOV ( dhr N. Bakker en dhr P. Keus) verzoeken wij u om uw contributie voor 2018 en of uw jaarlijkse bijdrage in de vorm van contributie en of gift 2018 tijdig over te maken op de afdelingsrekening van het AOV.

De Gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 komen eraan. Door uw bijdrage kunnen wij activiteiten organiseren, reserveren voor de verkiezingen in 2018 en deze nieuwsbrief blijven uitgeven, uw ondersteuning ( zowel financieel als in inhoudelijke bijdrage voor deze nieuwsbrief en onze website is van harte welkom.

Namens het bestuur van het AOV verzoeken wij u om na te denken over ons nieuwe verkiezingsprogramma, onderwerpen, probleemstellingen, ideeën en kandidaten zijn altijd van harte welkom, maak hierover contract met onze lijsttrekker.

In Januari 2018 ontvangt u het definitieve verkiezingsprogramma.

AOV Nieuwsbrief december 2017

Share This