Motie Bankjes in de buitenruimte

Motie Bankjes in de buitenruimte

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021. Constaterende dat: Een aangename leefomgeving, die schoon, heel en veilig is, sneller uitnodigt om naar buiten te gaan.Dit op dit moment nog niet overal in Schiedam van toepassing is.Schiedam veel...
Motie Bankjes in de buitenruimte

Motie 750 jaar Schiedam

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021  ter behandeling van de begroting 2022 2025. Constaterende dat; De gemeente Schiedam in 2025 750 jaar bestaat.De stad Schiedam dit feest kan gebruiken ter promotie van de stad....
Motie Bankjes in de buitenruimte

Schriftelijke vragen Maasboulevard

Schriftelijke vragen over recreëren, parkeren en overlast(drugs) op de Maasboulevard. Het AOV hoort (en leest) van bewoners veel klachten over parkeren, straatraces en drugoverlast op de Maasboulevard. Na aanleiding daarvan heeft het AOV een aantal vragen. Is er met...
Motie Bankjes in de buitenruimte

Schriftelijke vragen Stroomopwaarts

Bij de behandeling van het rapport Berenschot in de raadscommissie d.d. 4 maart en de gemeenteraad d.d. 10 maart is gesproken over een strategische visie van Stroomopwaarts over de bedrijfsvoering. Daarbij heeft portefeuillehouder Bregman toegezegd, dat de raad in...