Motie Bankjes in de buitenruimte

Motie Bankjes in de buitenruimte

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021. Constaterende dat: Een aangename leefomgeving, die schoon, heel en veilig is, sneller uitnodigt om naar buiten te gaan.Dit op dit moment nog niet overal in Schiedam van toepassing is.Schiedam veel...
Motie Bankjes in de buitenruimte

Motie 750 jaar Schiedam

De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021  ter behandeling van de begroting 2022 2025. Constaterende dat; De gemeente Schiedam in 2025 750 jaar bestaat.De stad Schiedam dit feest kan gebruiken ter promotie van de stad....
Motie Bankjes in de buitenruimte

Motie een Universele Schiedamse Kinderpas

MOTIE AANGENOMEN De gemeenteraad in vergadering bijeen op 12 november 2019 Constaterende dat: Kinderen van gezinnen met een minimum inkomen, voor de verstrekkingen waar zij recht op hebben zoals schoolspullen, sportkleding en een fiets, bij verschillende instanties...
Motie Bankjes in de buitenruimte

Motie Gondelvaart bij Brandersfeesten

INGETROKKEN De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019 Constaterende dat: De Brandersfeesten de grootste festiviteiten van het jaar zijn voor Schiedam.De Gondelvaart altijd een populair onder van deze feesten was. Overwegende dat: Veel...