Alle kleintjes helpen!

Met uw steun en donatie kunnen wij onze idealen omzetten in daden. Elk bedrag is welkom. Wij hopen dat wij op uw steun mogen rekenen!

Naast overboeken via iDEAL kunt u, als u dat liever doet, uw bijdrage ook overmaken door een bedrag te storten op bankrekening 01 254 162 29 ten name van AOV Schiedam, onder vermelding van ‘Donatie AOV Schiedam‘. Het IBAN nummer van deze rekening is: NL31 RABO 0125416229.

Giften vanaf € 4.500
Het AOV Schiedam is wettelijk verplicht giften van bedrijven en personen boven de € 4.500,- openbaar te maken in de financiële verantwoording van het AOV Schiedam. Aan donaties aan het AOV Schiedam kan geen enkel recht worden ontleend.

Voor meer informatie over schenkingen kunt u terecht op www.belastingdienst.nl

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This