De gemeenteraad van Schiedam, in vergadering bijeen op 9 november 2021.

Constaterende dat:

 • Een aangename leefomgeving, die schoon, heel en veilig is, sneller uitnodigt om naar buiten te gaan.
 • Dit op dit moment nog niet overal in Schiedam van toepassing is.
 • Schiedam veel doelgroepen heeft, die een optimale buitenruimte verdienen.
 • Van onze ouderen of mensen die slecht ter been zijn tegenwoordig gevraagd wordt om langer zelfstandig thuis te blijven wonen.

Is van mening dat:

 • De buitenruimte over voldoende rustpunten en ankerpunten moet beschikken, denk hierbij aan wandelroutes in de wijken, in de binnenstad en als opstapplaats van de Argos Mobiel en Regio Taxi.
 • Deze rustpunten nodig zijn voor ouderen, moeders met kleine kinderen, etc.
 • Deze bankjes bijdragen aan sociale interactie, immers ieder mens, jong en oud, heeft sociale interactie nodig om niet in een isolement of eenzaamheid te belanden.
 • Ouderen beter mobiel blijven, wanneer ze worden gestimuleerd tot meer bewegen en blijven hierdoor langer gezond.

Verzoekt het college:

 • Samen met de wijkbewoners te bepalen waar bankjes in de buitenruimte nodig zijn.
 • Deze te voorzien van een rugleuning en te decoreren met de skyline van Schiedam of voorzien van een tekening met een verwijzing naar het historische DNS van de stad.
 • Hier bij de besteding van de Eneco-middelen rekening mee te houden.
 • Dit op te nemen in de plannen en hierover terug te koppelen aan de gemeeneraad.

En gaat over tot de orde van de dag.

AOV Schiedam – H.C.E. Bruggeman
PvdA – Petra Zwang
LOS Schiedam – Monique Rotteveel