AANGENOMEN

De gemeenteraad van Schiedam, bijeen in vergadering op 2 juli 2019 ter bespreking van de Zomernota 2020.

Constaterende dat:

  • Er op het gebied van ouderen(zorg) vele uitdagingen zijn.
  • De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen recent een onderzoek heeft gepubliceerd genaamd ‘Ouder worden in Schiedam’ met zorgwekkende conclusies die prioriteit behoeven.
  • De Rekenkamercommissie Schiedam-Vlaardingen in haar onderzoek heeft aangegeven dat er veel onbekend is over de wensen en behoeften van ouderen. (bv. Die met een migratieachtergrond.

Overwegende dat:

  • Ouderen vanwege hun achtergronden en leefomstandigheden verschillende wensen en behoeften kunnen hebben op het gebied van zorg en huisvesting alsmede op allerlei andere gebieden.
  • Het college maatwerk dient te bieden waarbij de ouderen centraal staan.

Verzoekt het college van B&W

  • Om bij de evaluatie van ouderenbeleid onderzoek te doen naar de (brede) & behoeften en daarbij rekening te houden met de (culturele) achtergronden van ouderen.
  • De gemeenteraad van Schiedam te informeren over de uitkomsten

AOV – Cock de Jong
DENK. – Gurcu Polat-Isiktas, Dogukan Ergin