MOTIE AANGENOMEN

De gemeenteraad in vergadering bijeen op 12 november 2019

Constaterende dat:

  • Kinderen van gezinnen met een minimum inkomen, voor de verstrekkingen waar zij recht op hebben zoals schoolspullen, sportkleding en een fiets, bij verschillende instanties terecht moeten en dan steeds weer al hun gegevens in moeten vullen en overleggen;
  • kinderen in armoede tot 18 jaar hierdoor steeds geconfronteerd worden met hun uitzonderingsposities;
  • er in gemeenten zoals Zoetermeer gewerkt wordt met een pasje waarbij kinderen al deze zaken zelf kunnen aanschaffen zonder al die formulieren

Overwegende dat:

  • de kinderombudsvrouw in haar rapport van 2017 dit soort passen een goed oplossing vindt

Van mening zijnde dat:

  • Kinderen uit kwetsbare gezinnen door eenmalige aanvraag en de introductie van een kinderpas, een meer gelijkwaardige kans krijgen om hun educatie en toekomst zelf vorm te geven.

Verzoekt het college:

Een systeem met een kinderpas te onderzoeken en terug te koppelen naar de gemeenteraad op een zo kort mogelijke termijn.

En gaat over tot de orde van de dag

AOV Fractie

C.F. de Jong