INGETROKKEN

De gemeenteraad van Schiedam in vergadering bijeen d.d. 1 oktober 2019

Constaterende dat:

  • De Brandersfeesten de grootste festiviteiten van het jaar zijn voor Schiedam.
  • De Gondelvaart altijd een populair onder van deze feesten was.

Overwegende dat:

  • Veel Schiedamse (watersport)verenigingen verbaasd waren over het afzeggen van de Gondelvaart.
  • Verschillende verenigingen hebben aangeboden om gratis muziek te maken tijdens de Brandersfeesten.
  • Deze feesten ook een kans zijn voor Schiedamse verenigingen om zich te laten zien.

Verzoekt het college:

  • Om een gesprek tussen de organisatoren van de Brandersfeesten en de verschillende Schiedamse verenigingen te organiseren om te stimuleren dat er volgend jaar weer een Gondelvaart plaats vindt waar het verenigingsleven aan meedoet.

En gaat over tot de orde van de dag.

AOV Fractie

H. Bruggeman