Partij

Het Algemeen Ouderen Verbond is opgericht in 1993. Sinds 1994 is het AOV actief in de gemeente Schiedam.

De gemeenteraadsverkiezingen van 1998 brachten de eerste verdienste voor de Schiedamse ouderen.

Het Algemeen Ouderen Verbond heeft artikel 1 van de grondwet hoog in haar vaandel: strijden tegen leeftijdsdiscriminatie, dit geldt voor jongeren die starten en graag een baan willen vinden, maar ook 50 +ers die niet meer aan de slag kunnen komen, iedereen die wil werken moet een passende baan kunnen vinden.

Het Algemeen Ouderen Verbond heeft een verbond gesloten met Leefbaar Schiedam. Het Algemeen Ouderen Verbond is geen fusie van lokale partijen maar een samenwerking onder een naam het AOV.

Ook een voormalig lid van het opgeheven Gemeentebelangen Schiedam is bij ons aangesloten. Wij willen laten zien dat versplintering niet goed is voor onze democratie, en door een verbond, een intense samenwerking waarbij de belangen van de ouderen van nu en van de toekomst ( dus de jongeren) samenwerken, bewijst het AOV dat zij als bredere ouderenpartij voor alle Schiedammers is.

Samen strijden voor onze ouder wordende Schiedammers van nu en de toekomstige ouderen. En daarom ook voor onze jongere Schiedammers die nu problemen hebben met opleiding,  banen vinden en huisvesting.

Het AOV heeft niet alleen zorg voor de ouderen, gehandicapten, mindervaliden, visueel gehandicapten en slechthorenden, maar ook voor onze kinderen, de schoolgaande jeugd, onze jongeren.  Zorg voor hun toekomst. Daardoor onderscheidt het AOV zich van andere partijen.

Ouder worden betekent niet alleen kunnen genieten van een “oude dag”, maar ook zorg dragen dat onze ouderen van de toekomst dezelfde voorzieningen en faciliteiten aangeboden krijgen als wat wij onze ouderen van vandaag toewensen. Door daadkracht verder denken dan vandaag, dat creëert toekomstperspectief.

Voor iedere Schiedammer willen we voldoende zorg, in de breedste zin des woords en veiligheid. Dat zijn de twee elementen voor een goede en fijne woonomgeving, dat trekt mensen en dat behoudt de Schiedammers voor onze stad.

Verenigingsstatuten hier downloaden.

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This