ANBI

Naam van instelling: Algemeen Ouderen Verbond
Publieksnaam: AOV Schiedam
Rechtspersoon: Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid
RISN/fiscaal nummer: 814525696
Secretariaat en bezoekadres: Olympiaweg 13 D 3118 JD Schiedam
Algemeen postadres: Postbus 26 3100 AA Schiedam

Tel.: 0610924524
Mail: aov@aovschiedam.nl

Doelstelling:
Op gemeentelijke niveau de belangen te behartigen van elke Schiedammer, onafhankelijk van levensbeschouwing en dogmatiek, waaronder m.n. ouderen, gehandicapten, mindervaliden en kwetsbare burgers, met groot respect voor mens en natuur vertegenwoordigen in de gemeenteraad van Schiedam.
Details van ‘doelstellingen 2018 – 2022’ zijn te lezen middels deze link. ( bijlage toegevoegd)

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan: Onze doelstellingen nastreven en er op toezien dat raadsbesluiten door de gemeenteraad van Schiedam de belangen van onze doelgroep niet worden geschaad.

Bestuurssamenstelling:
Catelijne de Groot voorzitter,
Miranda de Koster secretaris,
Peter Keus penningmeester

Het beloningsbeleid:
Er is geen beloningsbeleid, alle werkzaamheden door door vrijwilligers uitgevoerd.

Actueel verslag bestaat uit het jaarverslag dat al onze leden jaarlijks met de uitnodiging voor de ALV ontvangen en zijn te vinden onder de nieuwsberichten.

Statuten en het huishoudelijk reglement zijn opvraagbaar bij het bestuur en kunnen worden opgevraagd bij aanvang lidmaatschap

Financieel Jaarverslag 2019

Ook de 60+ers verdienen aandacht, zeker omdat de meesten pensioengaten hebben te dichten door de gewijzigde wetgeving. Hierin moet bemiddeld worden.

Duncan Ruseler

Wethouder, AOV Schiedam

AOV Schiedam presenteert: Daadkracht

Met dank voor hun bijdragen aan de film: Cees Kroone, Piet Most, Wim Post en Peter Keus

Share This