Gerhard de Kok

Mijn naam is Gerhard de Kok en inmiddels 54 jaar gelukkig getrouwd.

Met Riet een zeer betrokken sociale vrouw op de achtergrond waar ik zeer trots op ben want zonder haar kracht en inzet kan ik niet werkzaam zijn voor de stad Schiedam waar ik van hou als gedreven burger.

Ik ben ondernemer en eigenaar van “GDK” organisatiebureau

Waarom nu in de Lokale Politiek bij de “AOV” Schiedam? Deze partij ligt heel dicht bij mijn persoonlijke gedachte goed en inzet en de ondersteuning van deze partij voor de niet mondige burgers in Schiedam.

Ik ben al jaren betrokken bij het wel en wee in de stad. Bij diverse verenigingen en in het verleden ook bij GBS. Ik heb een hekel aan achterkamertjespolitiek; en vindt dat burgers beter betrokken moeten worden bij de stad: meer inhoud geven aan Burgerparticipatie.

Mijn speerpunten zijn.

  • Zorg voor ouderen beter behartigen en meer openheid.
  • Vluchtelingen volledig hulp bieden maar op plaats 2 eerst onze eigen burgers.
  • Armoedebestrijding in onze stad een halt toeroepen door beter onderzoek en de knelpunten verhelpen wat absoluut kan.
  • De Schuldhulpverlening beter en eerder helpen tot resultaat en de belachelijke bureaucratie ter zijde zetten eerst duidelijkheid en actie.
  • De voedselbanken en alle organisaties in Schiedam naar een Centraal te brengen punt tot beteren resultaten.
  • Parkeren in de gehele stad het eerste uur vrij.

Externe inhuur totaal terugbrengen er zijn genoeg Schiedammers die de plaatsen kunnen invullen en is dan kostenbesparend voor onze stad.

Share This